15-06-11

Mag het wat meer ( nieuws ) zijn ?

boom7.jpg

DM 14/6/11 : Een internationale groep van ecologen vinden dat exotische dier- en plantensoorten niet slecht zijn voor de ecosystemen. Zij zeggen duidelijk : ' Het is tijd voor overheden, natuurbeschermers en ecologen om zich meer te richten op het functioneren van soorten en minder waar die soorten precies vandaan komen. De vaak verkondigde stelling dat invasieve soorten na vernietiging van leefgebieden de grootste bedreiging zijn voor de ecosystemen wordt volgens hen niet door onderzoek gestaafd. Nieuwkomers geven soms problemen maar zijn ook vaker een verrijking van de biodiversiteit. Inheems is niet per definitie goed en uitheems slecht, zo stellen zij. Ecosystemen mordicus willen terugbrengen tot hun oorspronkelijke staat is veelal onmogelijk, te duur en niet nodig.

Hvandeker : Dit werpt weer een ander licht op de problematiek van het kappen en uitroeien van bomen. Wat is waar, niet waar of ligt alles tussenin ?

DM 25/5/2011: Meer dan 40.000 Vlaamse gezinnen pompen massaal geld in energieprojecten, vooral in fiscaal vriendelijke coöperatieve structuren. Vooral de betrokkenheid van ' grote ' spelers boezemt hen vertrouwen in. Groenkracht ( Electrawinds ), Limburg Wind ( Aspiravi ), Ecopower , Beauvent , Energie 2030, Wase Wind  en Linea Trovata SunTec ( ook via Natuurpunt ) passeren de revue. Mensen investeren om ethische en ecologische redenen maar ook het rendement zit er voor veel tussen.     

Hvandeker : Het beweegt... en dat is ook al iets. Alleen zijn deze systemen alleen mogelijk voor mensen met centen.

DM 1/6/2011 : Het gebroken voedselsysteem zal moeten worden herzien, als we de uitdagingen op het vlak van klimaatverandering, volatiele voedselprijzen en schaarste aan land, water en energie willen aangaan, zegt de CEO van de BBC. Het veroorzaakt honger, obesitas, schandalige verspillingen en een enorme ecologische degradatie. De planeet heeft voldoende mogelijkheden om iedereen te voeden en toch hebben 1 op 7 mensen honger. Er wordt dan ook gepleit voor nationale en internationale hervormingen zoals kleinschalige landbouw of ook een tussenweg tussen familiebedrijven en multinationals ( de optimale schaal volgens anderen).  Over GGO's zijn de meningen erg verdeeld.  Wat is de stelling van Oxfam Wereldwinkels : Autoriteiten moeten de klimaatverandering tegengaan, investeren in hernieuwbare energie en hun uitstoot van broeikasgassen terugschroeven in plaats van de gewassen aan te passen aan het grillige klimaat...

Hvandeker : Het verband tussen klimaatverandering, voedselsystemen, bevolkingsgroei en energieopwekking wordt steeds weer gelegd en blijkbaar is dat voor eenieder duidelijk, maar wat betreft de goede oplossingen komt men geen stap dichter. 

DM 31/5/2011 : Gegevens over CO² zijn dramatisch meldt het Internationaal Energie Agentschap. De kans dat we de grens van de 2 graden meer overschrijden groeit zienderogen. We zijn op weg naar een scenario van 4 graden, als we niets ondernemen aldus Lord Stern. Ook de politieke klimaatonderhandelingen slabakken, zoals ons klimaat.

Hvandeker : Als dit allemaal klopt, en waarom zou dat niet het geval zijn als zoveel spcialisten het erover eens zijn, dan is het des te onbegrijpelijker dat de internationale politiek zijn interesse verliest, terwijl bindende afspraken dan gewoon levensnoodzakelijk zijn.

Natuur.ruimte juni-aug 2011 : In Antwerpen is de bouwcode ( gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ) aangegepast en één van de nieuwe regels is de verplichting om van nieuwe platte daken ineens groene daken te maken. Voordelen zijn : houdt water vast, ideaal biotoop, regelen stedelijk milieu en isoleert thermisch.

Hvandeker : Daar kan ik alleen maar tevreden over zijn. Nu de praktijk eens gaan bekijken...

MO juni 2011 : Europa heeft wel mooie doelstellingen zoals 20-20-20 ( minder uitstoot- meer hernieuwbare energie - energie efficiëntie verhogen ) maar het beleid is eerder dubbelzinning want nogal wat geld gaat niet naar groene doelen of ondergraven ze eerder.

Hvandeker : Er is dus heel veel geld tekort om de vooropgestelde doelen te halen. Zucht, zucht...

De commentaren zijn gesloten.