10-06-11

Stop kernenergie & Go voor hernieuwbare energie

 

kerncentrale2.jpg

 

Op de website www.stop-kernenergie.be vond ik volgend pamflet, dat ik graag deel. Het platform Stop&Go bundelt een 50-tal organisaties die eisen dat de wet op de kernuitstap van 2003 daadwerkelijk wordt uitgevoerd ! Als je akkoord gaat met de argumentatie, teken dan aub de petitie : momenteel staat de teller op een goede 78.000 en het doel is 100.000. Vertel het voort.... met dank.  

 

Wij vragen:

 

-

 

De wet op de kernuitstap te respecteren en de kerncentrales na 40 jaar dienst te sluiten. In

 

plaats van de levensduur van de drie oudste kernreactoren te verlengen moeten ze - zoals

 

voorzien in de wet - in 2015 gesloten worden.

 

-

 

Werk te maken van een gecoördineerde en gedragen langetermijnvisie voor ons

 

energiebeleid.

 

Dit moet zorgen voor een stabiel investeringskader voor de noodzakelijke

 

nieuwe spelers op de energiemarkt. De toekomstvisie van een 100% hernieuwbare

 

energievoorziening tegen 2050 is hiervoor de leidraad.

 

-

 

Dringend in te zetten op een gecoördineerd en ambitieus energiebesparingsbeleid, om op de

 

lange termijn een zekere, duurzame en betaalbare energievoorziening te garanderen.

 

Een levensduurverlenging van de oude Belgische kerncentrales is onaanvaardbaar

 

want:

 

-

 

Kernenergie verhindert de noodzakelijke transitie naar een duurzame energietoekomst. Door

 

de levensduur van de oude kerncentrales te verlengen, zullen de noodzakelijke investeringen in

 

veilige energiebronnen uitblijven. Hierdoor missen we de boot naar een hernieuwbaar

 

energiesysteem en dreigen we duizenden duurzame jobs mis te lopen.

 

-

 

Kernenergie is een deel van het klimaatprobleem, niet van de oplossing. Kerncentrales en

 

steenkoolcentrales maken deel uit van een onflexibel energiesysteem, waar de geproduceerde

 

energie van enkele plaatsen naar vele gebruikers gaat. Dat systeem is onverenigbaar met

 

duurzame en variabele hernieuwbare energiebronnen, waarbij de energie op vele plaatsen

 

wordt opgewekt. Het is het een óf het ander, beide tegengestelde systemen samen

 

ontwikkelen gaat niet.

 

-

 

Kernenergie is overbodig. De drie oudste kernreactoren kunnen zoals voorzien in 2015

 

gesloten worden zonder dat dit onze elektriciteitsvoorziening in gevaar brengt. Voorwaarde is

 

wel dat we nog veel meer energie besparen. We hebben daarvoor nog een enorm potentieel.

 

Door gewoon even efficiënt om te springen met energie als onze buurlanden kunnen we de

 

drie oudste kerncentrales sluiten én onze klimaatdoelstellingen halen.

 

-

 

Er is geen veilige oplossing voor het eeuwig stralend kernafval. Hoogradioactief afval uit de

 

kerncentrales blijft gedurende honderdduizenden jaren de gezondheid en het welzijn van de

 

volgende generaties hypothekeren. Nergens ter wereld heeft men al een oplossing voor dit

 

afval gevonden.

 

-

 

Kernenergie is niet veilig. Talrijke onvoorspelbare scenario's maken dat een ernstige kernramp

 

kan plaatsvinden in om het even welk reactortype, in elk land en op ieder ogenblik. Door de

 

grote bevolkingsconcentratie in ons land zal een ongeluk in Doel en Tihange onherstelbare

 

ecologische, sociale en economische gevolgen hebben.

 

-

 

Kernenergie is duur. We betalen jaarlijks miljarden aan de afgeschreven kerncentrales via onze

 

energiefactuur. Daarnaast gaan miljoenen van ons belastingsgeld naar kernenenergie. Geld dat

 

we veel verstandiger zouden besteden door te investeren in energie-efficiëntie en

 

hernieuwbare energie.

 

-

 

Kernenergie en atoomwapens zijn onlosmakelijk verbonden. Wie over kerncentrales beschikt

 

is technisch in staat atoomwapens aan te maken.

 

De commentaren zijn gesloten.