25-03-11

Door de gemeenschap ondersteunde land- en tuinbouw, zei je ?

farmerjohn.jpg

Hvandeker : Ik las vandaag in DM het artikel over Kristien De Boodt die , samen met haar partner, een hectare groenten en fruit bebouwt op basis van de principes van C.S.A. Over de herkomst van C.S.A. seffens meer.  Ze noemen hun ' boerderij ' een PLUKBOERDERIJ. Ze ontvangt op voorhand van een aantal medeaandeelhouders/particulieren een som geld, die ze gebruikt om ' te boeren '. De aandeelhouders kunnen dan zelf de vruchten des velds komen oogsten, het hele jaar door. Dat dit concept ingang vindt ( boeren 2.0 worden zij wel eens genoemd, vandaag zijn ze in Vlaanderen met 7 en nog dit jaar zijn er 2 nieuwe aangekondigd). Voor de boeren worden de risico's gedeeld met de klanten, die op hun beurt erg betrokken zijn bij de resultaten van het werk en het weer. Het sociaal contact is meegenomen, voor alle betrokkenen. En dat het idee een succes is, bewijzen nu reeds de wachtlijsten in en rond Heverlee. Boeren 2.0 en grond gevraagd , zo lijkt het wel.    

Door de gemeenschap ondersteunde land- en tuinbouw is overgekomen van Amerika. Daar noemen ze dat C.S.A. ofte Community Supported Agriculture.  Wat houdt dit nu in grote lijnen in ? Volgende tekst komt van de website van ' Het Open Veld ( Heverlee )', waar de boer in kwestie stelt : 

' Dit is een concept waarbij de boer en de consumenten/leden/oogstaandeelhouders de handen in elkaar slaan en het oogstrisico delen. Door het vooruitbetalen van een vaste jaarlijkse bijdrage deel je mee in het eventuele oogstverlies maar ook als er onverwacht hoge opbrengsten zijn. Je kan ook inzage krijgen in de boekhouding en hebt inspraak in het teeltplan en de bedrijfsvoering. Er ontstaat dus een wederzijdse verantwoordelijkheid waarbij de boer tracht een zo goed mogelijke oogst te realiseren en de leden er voor zorgen dat hier een eerlijk loon tegenover staat.
 
Bovenop de principes van Community Supported Agriculture werkt het Open Veld ook met een zelfoogstsysteem. Door heel de voedselketen te vereenvoudigen creëren we een win-win-win situatie waarbij zowel de boer, de leden als de natuur profiteert.
 
Enkele voorbeelden:

  • Er is bijna geen gemotoriseerd transport nodig omdat de meeste leden dicht bij het veld wonen en hun groenten te voet of met de fiets komen ophalen.
  • De leden kunnen op een betaalbare manier aan gezonde groenten en kleinfruit geraken.
  • Er is geen (kern)energie nodig voor het bewaren en opslaan van de groenten aangezien ze van het veld rechtstreeks mee naar de mensen thuis gaan om vers op tafel te verschijnen.
  • Er is geen machinale oogst nodig omdat iedereen zijn eigen aandeel oogst.
  • De boer kan een grotere oppervlakte bewerken omdat hij geen tijd steekt in oogst, verkoop en de bijhorende administratie.
  • We kunnen ook minder economische gewassen telen of rassen die moeilijker verhandelbaar zijn. Dit zorgt voor een grotere biodiversiteit.
  • De leden zijn zeker van de versheid van de groenten en hebben inspraak in de productiemethode.
  • De voedselketen wordt tot iets heel simpel herleid zodat iedereen verstaat waar ons voedsel vandaan komt en zich ermee kan verbinden.
  • De boer heeft een stabiel inkomen wat ervoor zorgt dat hij zich kan concentreren op het veld en de gewassen zonder zich zorgen te hoeven maken over de financiële kant van de zaak.
  • .... '

Hvandeker : Voor meer informatie of andere projecten die met CSA bezig zijn zoek via de links 

www.hetopenveld.be  Heverlee

www.denieuwetuin.be De Klinge

www.landwijzer.be Vormingscentrum Antwerpen

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.