21-03-11

Straten Generaal inspireert Groene Gordel Front

 

straten generaal,groene gordel front,lappers- en chartreusefront,burgerparticipatie,politieke agenda beïnvloeden,politieke kwaliteitszorg,actieve participatie,betonnen tijdperk

stRaten-generaal inspireert GROENE GORDEL FRONT…

 

is een democratisch Antwerps wijk-platform. Aangezien StRaten-generaal (SG) een beweging is, bestaat er geen formeel lidmaatschap. SG verkiest het informeel engagement en organisch karakter te vrijwaren. Voor dwingende aangelegenheden beschikken zij over een vzw. “straat-ego”. Het werk gebeurde/gebeurt in diverse huiskamers en met eigen (soms onbestaande) middelen.

 

Hierna lees je enkele inspirerende gedachten voor het Brugse groene gordel front dat een netwerk wil zijn rond het Lappers- en Chartreusefront.

 

  • Leefmilieu willen we bekijken in zijn breedste betekenis en samenhang, van wijk tot wereld, en ook voor de toekomstige generaties, op basis van duurzaamheid en dierbaarheid.

  • Met burgerparticipatie bedoelen wij dat we de verantwoordelijkheid in eigen handen nemen. Via SG willen we onszelf en anderen aanmoedigen om zich in te zetten. Het is uiteraard niet de bedoeling bestaande werkingen over te nemen, of het reeds gedane werk van individuen, ambtenaren, diensten en organisaties helemaal over te doen. Wat we willen is krachten en klachten bundelen en ondersteunend werken.

  • Daarnaast willen we de communicatie bevorderen zowel tussen de bewoners en organisaties onderling, als tussen burger en bestuur. Zodoende willen we de politieke agenda en de besluitvorming op een ernstige basis en op correcte wijze beïnvloeden. Wij willen als vak- en ervaringsdeskundigen participeren in lokale, regionale en internationale overlegorganen. Samen kunnen we problemen aanpakken die ons allen aanbelangen en dromen van een betere wereld…

  • SG wil politieke kwaliteitszorg als voedingsbodem voor democratie. Samenspraak en samenwerking tussen burgers, groepen, politici en beroepsbestuurders is geen gunst, wel een recht en een noodzaak. Dit gaat verder dan representatie of passieve participatie! Het vraagt actieve participatie van de bevolking in het beleid, in de eerste plaats alle actoren die betrokken zijn bij een bepaalde materie! Daartoe moeten alle partners als gelijkwaardig worden beschouwd en moet voorzien worden dat de bevolking meedenkt van in de beginfase en dat voorstellen en bezwaren ernstig worden genomen. Men moet er ook voor zorgen dat men beslissingen neemt met maximale concensus.

  • SG wil een evenwicht tussen bebouwde en open/groene ruimte en wil de tendens omkeren die afstevent op een ‘Betonnen tijdperk’. Daarentegen wil men opwaardering en uitbreiding van de natuur.

  • SG wil lokaal werk maken van Agenda 21.

  • SG vindt dat de stad om vele redenen op “auto-dieet” moet. Lijnen is een oplossing om de stad vitaler te maken! SG wil de zachte weggebruiker verwennen en wil het te voet gaan herwaarderen en het auto-delen en het openbaar vervoer stimuleren.

  
Hvandeker : een heel inspirerende tekst naar dewelke ik graag nog eens verwijs ter gelegenheid van de symbolische aanplant van een zomereik van 4,5 meter hoog in het St Annabos, geschonken door de mensen van het Groene Gordel Front en zaterdag 19 maart neergepoot onder zeer ruime belangstelling. De tekst zou een kleine handleiding kunnen zijn voor mensen die over echte burgerparticipatie willen nadenken: hoe pak ik het aan, hoe profileren we ons, wat is onze rol ( niet) , etc ?   

De commentaren zijn gesloten.