24-02-11

Blogs, Twitter en Facebook ea soc.media : hoe reageert de politiek ?

7435_largearticlephoto.jpg

Vandaag een artikel gelezen in Knack van 23 febr 2011, genaamd ' DNA-dating wordt normaal ' van Ingrid Van Daele: interessante passage is m.i. de volgende en ik citeer :

'  Een gevoel van ontevredenheid kan op het internet gauw versterken. Meningen worden er zeer snel gevormd. Dat staat in schril contrast tot de logheid van het politieke, bestuurlijke niveau, waar regeringen pas om de 4 jaar herkozen worden. Politiek gaat moeizaam traag en sluit niet meer aan bij de snelheid waarmee de maatschappij vordert. De politici zouden zich daaraan kunnen aanpassen, maar dan verliezen ze het langetermijnperspectief waar ze voor verkozen zijn. Als ze zich niet aanpassen, dreigen ze hun draagvlak te verliezen. Hoelang is zoiets houdbaar in een democratie ? Niet lang zo blijkt uit de omwentelingen in het Midden-Oosten. Het is het oude verhaal van de Russische revolutie die tot stand kwam toen mensen in de rij stonden aan te schuiven voor de voedselbedeling en hun ongenoegen met elkaar begonnen te DELEN. Iets vergelijkbaars is gebeurd in Tunesië en Egypte via de sociale media, Twitter en Facebook voorop. De aarzelingen werden weggenomen en iedereen kwam massaal op straat.'

Hvandeker : Reageert ' onze ' politiek op de maatschappelijke ontwikkelingen ? Ik denk dat het hier niet zo'n vaart zal lopen, voor de meeste mensen zijn er nog brood en spelen, maar toch... de echte moderne burgerparticipatie heeft nog een hele weg af te leggen, ook bij ons. Wat is jouw mening ?  

De commentaren zijn gesloten.