23-01-11

De ideale stad

5640_toparticlephoto_1_1_1_1_1_1_1_1.jpg

In de Knack van 19 januari 2011, onder de titel ' de stad wordt groen ', vond ik ergens een passage van de hand Peter Thoelen,directeur van het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen in een online publicatie van Ecopolis, waarin de ideale stad wordt ' vormgegeven '.

' De ideale stad is natuurlijk de stad die licht is, waar u een diversiteit aan gebouwen en kleure kunt zien, waar kinderen speelplekken en ouderen rustplaatsen hebben, waar u rustig kunt flaneren en fietsen in aangename en veilige straten, waar u nog natuur - stadsnatuur - kunt aantreffen, waar planten, vogels en kleinere dieren een plaats hebben, waar u op gezellige terrasjes in een gezonde omgeving kunt genieten van de zon, waar u alle mogelijkheden die een stad te bieden heeft geconcentreerd aantreft, waar eeb bloeiende lokale economie leeft, waar een rijk aanbod aan cultuur en ontspanning is, maar waar u en uw kinderen ook op wandel- en fietsafstand de echte natuur kunt beleven, waar u gemakkelijk met het openbare vervoer op de meest belangrijke plaatsen raakt, waar u op eendere welk moment van de dag of nacht eender waar kunt lopen, zonder u zorgen te maken. '

' De ideale stad is en zogenaamde lobbenstad, waarin concentraties bewoning afwisselen met groen en blauw, met parken en vijvers, met door bomen omzoomde straten, pleintjes en propere grachten.'

In dit artikel wordt verder nog toegelicht hoe belangrijk steden zijn en nog meer zullen worden, met zijn voor- en ( ook enkele ) nadelen. 

Rond 2008 leefden wereldwijd meer dan 50 % in de steden, in 2009 zou dat al meer dan 55 % zijn en tegen 2030 verwacht men meer dan 60 % bewoners in metropolen, krachtige sociale en economische magneten.  

Problemen : lucht- en watervervuiling, armoedige sloppenwijken, geweld en epidemieën. Minder beweging door kinderen en volwassenen. Daartegenover staat dat sommige van deze problemen kunnen aangepakt en zelfs geneutraliseerd worden door maatregelen ten gunste.

Opportuniteiten en voordelen : Gunstig voor het milieu omdat er slechts 3 % van het beschikbare land wordt ' ingenomen', natuurlijke hergrassing en vooral herbebossing, meestal hogere verdiensten en een onafhankelijker job in de stad dan elders, betere scholing, efficiëntere want meer geconcentreerde strijd tegen de armoede vooral in landen met een grote oppervlakte, verkleinen van de ecologische voetafdruk oa door gezamenlijk gebruik van energie door gezamenlijke en grote investeringen alsook minder verplaatsingen. Daarom ook dat de steden en drukbewoonde agglomeraties in de vuurlijn kunnen staan als het gaat over de strijd tegen de opwarming en ontregeling van aarde en klimaat. De wereld is te groot en het platteland te klein. Beslissingen zouden sneller kunnen genomen worden op dit niveau zoals over verbeterde waterafvoer, gebruik van groendaken, aanleg van parken en ander groen, openleggen van riolen en omvormen tot echte dus propere stromen, rivieren, grachten, beken, etc. Efficiënter recycleren van afval, optimaliseren van energie- en watervebruik.

Kortom : in steden is een ideale mix van groen, blauw en bebouwing mogelijk.    

Hvandeker : Natuurlijk is dit een droombeeld, iets om na te streven, iets dat nooit overal zal bereikt worden en misschien zelfs slechts hier en daar.  Maar mag er niet meer gedroomd worden, mag er niets meer nagestreefd worden ? Mensen die er mee bezig zijn en er iets van kennen , vinden van wel. En die groep groeit hopelijk. Daarbij komt dat hoe aantrekkelijker de steden worden, ook het platteland terug echt platteland wordt en geen deel meer uitmaken van zogenaamde overgangsgebieden waar dan alle minder goede eigenschappen terug samenkomen. En de inspanningen van de steden en van het platteland opnieuw ' neutraliseren '. De ideale stad zal m.i. kunnen gerealiseerd worden door gedreven burgers, ieder in zijn of haar discipline en gesteund door de overheden op alle niveaus. De hamvraag hierbij is : is deze ideale bundeling van ' positieve krachten ' een nog grotere droom dan de ideale stad ?

  

De commentaren zijn gesloten.