05-07-10

Vrienden van de ecologie... een beetje nieuws

1. MO jul/aug 2010 : Het Vlaamse middenveld werkt aan transitie. Dat de overgang naar een andere, groene economie de juiste richting is, betwijfelt bijna niemand meer. Maar het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is de hoofdgedachte van het boek Terra Reversa van Peter Tom Jones. Daarom ook zou er een transitienetwerk moeten komen van het ( progressieve ) middenveld, georganiseerde verenigingen maar ook niet-georganiseerde en zelfs privé personen. Transitieprocessen zijn geen louter technocratische acties, zij hebben vooral een sociale dimensie. Wat zijn hun werkvelden : ontwikkelen van een gezamenlijk streefbeeld van rechtvaardige duurzaamheid, leren van elkaar, werken aan een groter draagvlak en beïnvloeden van beleidsprocessen en bestaande transitieprocessen. Dat kan vooral tot stand komen via het middenveld, niet de politiek en ook niet het bedrijfsleven, maar beide laatsten zijn wel van groot belang ter ondersteuning van de definitieve implementatie ervan.  

Hvandeker : Dit netwerk moet naar buiten komen en erg breed recruteren. Dat proces begint pas en dus is er nog heel wat werk aan de winkel. Het artikel is duidelijk wat de doelstelling betreft, echter de weg naar transitie is nog steeds zeer lang en onbekend. Misschien voor de benadering van onder naar boven  : ontsnappen aan de olie-afhankelijkheid en het pad naar een veerkrachtiger samenleving www.transitie.be  

voedsel1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MO juli/aug 2010 : Solar zonder Grenzen, een project van de Bruggeling Bert Bernolet, zorgt voor het plaatsen en leren onderhouden van ( kleinschalige) zonnepaneelinstallaties bij arme gemeenschappen in het Zuiden, zoals Afrika , Azië en Zuid Amerika. Hoofdzaak is dus kennisoverdracht teneinde duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking te koppelen. www.solarzondergrenzen.be en www.bar-solar.be

Hvandeker : misschien een druppel op een hete plaat, maar een belangrijke druppel omdat het aspekt kennisoverdracht de juiste benadering is voor dit type samenwerking.  

zonnepanelen
  

De commentaren zijn gesloten.