10-06-10

Progressieve frontvorming volgens Luc Huyse

acw!cid_397041212@30102006-2CBE

 

DM 10 juni 2010 : Een kil en hard Vlaanderen vraagt om een antwoord en dan is volgens socioloog en auteur Luc Huyse frontvorming met ACW, Sp.a en Groen! te overwegen, want volgens hem schuiven ze stilaan naar elkaar toe. Hij ziet dit als een antwoord op de partijpolitieke versnippering. De voorbije 50 jaar is dat enkele keren gebeurt met evenveel mislukkingen. Vandaag is het water minder diep en de drempels liggen lager, aldus Luc. De liefde van het ACW voor CD&V is gekoeld, Sp.a heeft het moeilijk en Groen! wordt zelfs de Bonsaipartij genoemd, eeuwig klein terwijl de meningen en programmapunten enigszins vergelijkbaar zijn voor wat betreft visie op economie, sociale ongelijkheid, duurzame ontwikkeling en de angst voor een kil en hard Vlaanderen met partijen zoals Open Vld, NVA, VB. 

Zelfs een voorstel om een groen-rode as te vormen, ter verdediging van de solidariteit in de sociale zekerheid, zag het licht...

Hvandeker : Spijtig genoeg werd het voorstel van Groen! aan Sp.a prompt in de grond geboord door deze laatsten met als reden : een verkiezingsstunt, verkiezingsretoriek, niet oprecht en veel te laat . Heel jammer en dit zet de theorie van Luc Huyse overduidelijk op de helling.: het water is zelfs te diep om samen van gedachten te wisselen over een onderwerp waar beide partijen het over eens zijn. Ik noem dit ' een zoveelste gemiste kans '.

En als je de standpunten van KWB ( onderafdeling van ACW ) leest in Raak van juni 2010 vergelijkt met deze van Groen! dan kan je ze nagenoeg op elkaar leggen : zonder een rechtvaardiger belastingsysteem en een grondige hervorming van de bankwereld, gaan we een ongezien sociaal debacle tegemoet. Niet in de belasting op arbeid loopt het fout ( die werkt tamelijk herverdelend ) maar wel in de vennootschapsbelasting en zeker in de vermogensbelasting. Haal je inkomen uit vermogen dan gelden veel lager tarieven, zelfs nultarief, dan die op arbeid. Hoe groter de vennootschap, hoe kleiner de belasting want zij hebben de voordelen van de coördinatiecentra en notionele intresten zonder tegenprestatie op gebied van tewerkstelling. Sommigen betaalden slechts 1.36 % belasting, Electrabel zelfs 0 %. De inkomsten uit beleggingen en de meerwaarden worden in België veel minder tot niet belast dan in onze buurlanden : bv België : 0 % op meerwaarden en in Frankrijk : 29 %. België is een belastingparadijs ( maar niet voor zij die werken ) en een land waar het bankgeheim nog steeds bestaat, ook weer in het voordeel van de miljonairs en superrijken. Fraudebestrijding is een lachertje, dit terugdringen tot het niveau van onze buren zou gemakkelijk 10 miljard Euro bedragen. Redenen : pakkans is klein, wetgeving ingewikkeld en niet altijd eenduidig, informatisering staat nergens, geen inning van de gecontroleerde belastingen ( 30 miljard), enz. Wanneer we gaan voor een grondige hervorming van het banksysteem dan wordt gedacht aan : beperking van de eindeloze geldcreatie door de banken, een taks op alle financiële transacties, splitsing van depositobanken versus zakenbanken, nieuwe rol voor overheidsbanken, verbod op short selling, hedge funds en private equity fondsen.

Het artikel besluit : Heel wat maatregelen kunnen niet op federaal of Vlaams niveau genomen worden, daar zijn Europese of zelfs internationale akkoorden voor nodig. Maar de economie en de samenleving sturen in de richting van grotere rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid dat is net de essentie van de politiek. Benieuwd wat de nieuw verkozenen er na 13 juni zullen van bakken ?

Hvandeker : Misschien toch eens het programma van Groen! lezen voor 13 juni ? De gelijkenissen zijn treffend. Voor wanneer een front met ACW ? 

21:24 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sp a, groen, acw, luc huyse, progressieve frontvorming |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.