08-06-10

MO, één van de beste tijdschriften in Vlaanderen, voor wereldburgers

6254_toparticlephoto

Ik lees de MO altijd van voor naar achter. En soms zijn er dingen die ik wil delen met anderen, meestal onbekenden waarvan ik niet weet of ze ook even enthousiast zijn en even veel tijd kunnen vrijmaken. Deze sprongen er uit in juni 2010. Zoals steeds probeer ik bondig te zijn , wat niet altijd lukt.

1. Europa moet zijn energietransitie ernstig voorbereiden. Omwille van het klimaat maar ook om geopolitieke redenen, want Europa heeft steeds minder in die pap te brokkelen. In alle belangrijke discours trekt Europa aan het kortste eind ( oa Kopenhagen ! ). Ook de wijze van economie bedrijven is grondig veranderd ten voordele van bv China : zij sluiten bilaterale akkoorden met Afrika en de winsten vloeien rechtstreeks naar China en niet naar de wereldmarkt. Alhoewel windenergie in China steeds belangrijker wordt, komen steenkool en andere fossiele brandstoffen nog massaler op het voorplan. Europa moet zijn olieafhankelijkheid reduceren, omdat de druk op die oiliemarkten steeds verder wordt opgevoerd door China, VS en vele anderen.

Hvandeker : Dat Europa een steeds geleidelijker kleinere economische speler wordt en dus slimmer met energie moet omgaan, staat als een paal boven water. Hopelijk gaat het steeds meer om alternatieve energie zoals wind- en zonne-energie, biomassa ed aangevuld met gas en een beetje steenkool. Gekoppeld aan energie-efficiëntie...en een economische nulgroei.

2. Eandis is niet mee met de energietransitie. Met een aangepast en gedecentraliseerd energienetwerk hoeft die energie geen lange afstanden meer af te leggen. De consument wordt met zijn zonnepanelen ook producent maar wordt eveneens ontmoedigd door de inertie en de prijspolitiek van Eandis. Dat gebeurt eveneens met de producenten van windenergie en biomassa. De Organisatie van Duurzame Energie Vlaanderen spreekt zelfs van discriminatie van groene stroom. Zij stellen voor om de groenestroomcertificaten te betalen met de winsten op afgeschreven energiecentrales.

Hvandeker : Dit soort verhalen is bittere werkelijkheid, het zijn geen indianenverhalen. Iedereen wet het maar niemand kan er iets aan doen. Nog niet... want Eandis, Electrbel, GDF-Suez beginnen ze meer en meer te nijpen. Sla de krant maar open en zie hoe ze op iedere vraag in dat verband weigeren om te antwoorden. Of ze  noemen de materie... te technisch. Ongehoord. 

3. Het transitiedenken en toepassen bottom-up en top-down, een uitdaging ook voor Vlaanderen. Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek ( VITO ) heeft een onderzoeksdomein' Transitie '. Transitie beoogt een verandering in gedragspatronen rond produceren, consumeren, milieurisico's en gezondheid en dat in het licht van meer olie-onafhankelijkheid, lokale veerkracht, kringloopdenken en eco-innovatie. Het is een multidisciplinair platform dat top-down werkt in tegenstelling met klimaatwijken en zelfs klimaatdorpen ( transition towns ) die bottom-up werken.

Hvandeker : Interessante evolutie in het denken en in het handelen. Ik zie dat transitiedenken en handelen ook lokaal in beweging komen. Een verandering in gedragspatronen moet evenwel inslijten en zal dus zijn tijd nodig hebben.   

De commentaren zijn gesloten.