06-06-10

Wat is een Social Return on Investment ?

vuilkar

Gelezen in Vacature van 29 mei 2010 met als titel ' Schoonmaker brengt maatschappij meer op dan een belastingadviseur ' komt een eigenzinnig, voor velen een beetje vreemd maar volgens mij volkomen correct aspekt van arbeid op de voorgrond. Namelijk de waarde ervan voor de omgeving, de maatschappij, de anderen dus. De Britse denktank ' The New  Economic Foundation ' berekende de gevolgen van de job voor de omgeving en het leefmilieu en komt tot op zijn zachtst uitgedrukt ' verhelderende inzichten. Eén daarvan is : de best betaalde jobs leveren het minste op en sommige laagbetaalde jobs zijn sociaal en ecologisch juist heel belangrijk. Enkele voorbeelden ?

1. Topbankier versus verzorgster in kinderdagvrblijf. De financiële crisis vernietigde veel waarde en werd bedwongen door massale injecties van overheidsgelden ( belastingen ). De bankier creërt 5,5 miljoen Euro per jaar aan waarde, maar vernietigde ook 39 miljoen. Kinderopvang is belangrijk voor de werkende ouders of alleenstaande moeders, voor kinderen met een sociale achterstand omdat ze hen vaardiger en meer gemotiverd maken, zodat ze later beter studeren en niet in de werkloosheid terecht komen. Elke Euro betaald aan een kinderverzorgster levert sociaal 7 Euro op.

2. Directeur van een reclameagentschap versus een schoonmaakster in een ziekenhuis. Advertenties zorgen voor jobs, maar ook voor overconsumptie, 3 x meer dan de planeet kan verdragen. Zwaarlijvigheid en onbetaalbare schulden zijn ook daar het gevolg van. De maatschappelijke kosten van deze functie belopen 1.4 miljoen Euro per persoon en de opbrengsten 0.4 miljoen. De schoonmaker zorgt er mede voor dat het ziekenhuis niet stil valt want dan zou het dodental snel oplopen. Schattingen zeggen dat elke schoonmaakster 5 tot 9 patiënten vrijwaart van de ziekenhuisbacterie. Voor elke euro salaris creëert de schoonmaker 10 Euro voor de maatschappij.

3. Belastingadviseur versus recyclagewerker ( vuilophaler). De belastingadviseur zorgt ervoor dat sommigen zo weinig mogelijk belastingen betaalt, geld wat dus niet kan gebruikt worden voor sociale en ecologische doeleinden, wat aangeeft dat onze maatschapij verkeerde prioriteiten legt. Zonder vuilnisophalers rijdt onze samenleving vast, drukt de uitstoot van CO2 door recyclage en kan herbruikbare grondstoffen opleveren. Voor elke Euro betaald aan de adviseur wordt er 47 Euro waarde vernietigd en betaald aan de vuilnisman 12 Euro gecreëerd .

Hvandeker : Van de pot gerukt, eigenzinnig en zo ? Volgens mij niet, alleen verrassend, origineel en correct. Om lang over na te denken. Een hart onder de riem van laagbetaalde jobbeoefenaars : een pleidooi ook om de verhouding tussen het salaris en de waardecreatie voor milieu en maatschappij te herbekijken ! Het systeem klopt al lang niet meer.      

De commentaren zijn gesloten.