06-06-10

ACW en ACV pleitbezorgers van een groene economie

zonne-energie

In de Visie van 4 juni 2010 staan standpunten mbt klimaat en groene economie en dat verheugt me.

1. ACW studiedienst stelt : ' Groene economie is onze uitweg uit de crisis. Alle maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zijn niet alleen goed voor ons milieu, maar ook voor onze economie. De sectoren transport, woningbouw en energie moeten dringend vergroenen. Groene belastingen zijn belangrijk, maar ze moeten sociaal rechtvaardig zijn. Onze economie vergroenen is de enige weg uit de crisis : jobs creëren en de bedrijven competitiever maken en minder afhankelijk maken van steeds duurdere en steeds schaarser wordende fossiele energievormen zoals petroleum.

2. ACV en ACW zitten in de klimaatcoalitie en die moet politici wakker schudden. De opwarming gaat gewoon verder, ook na de mislukte top in Kopenhagen. En dat thema is helemaal afgevoerd van de Belgische politieke agenda. Nog steeds heeft België, noch Vlaanderen een krachtig actieplan. In plaats van een vermindering van de uitstoot van 20 % tegen 2020 moeten we zeer dringend naar een cijfer van 25, zelfs 40 % minder uitstoot. Investeringen in hernieuwbare energie gebeuren nog steeds met de handrem op. Als je de discussie volgt mbt kostprijs van zonnepanelen en je vergelijkt dat met de winsten behaald op afgeschreven kerncentrales dat zijn dat peanuts. Terwijl zonnepanelen goed zijn voor het milieu en mede zorgt voor een antwoord op onze steeds groeiend energiebehoeften. Wat men creërt is onzekerheid en zal de alternatieve energie steeds mar duurder maken.

Hvandeker : Nu hoor en lees je het ook eens van een ander. Wat de groenen al jaren zeggen, wordt ovegenomen door anderen... en terecht. Als de partij die als een paraplu over ACW en ACV hangt daar nu ook eens echt werk zou van maken, dan staan we een flinke stap verder. Maar de politici van die CD&V weten de handrem juist goed staan. Groen! moet aan die boom blijven schudden, ook en vooral vandaag, maar zeker na 13 juni 2010. Onafhankelijk, ja, maar dan van fossiele energie.

De commentaren zijn gesloten.