25-05-10

Wat verwachten CEO's op het gebied van milieu ?

6091_toparticlephoto

Op basis van bijna 700 interviews ─ uitgevoerd in 15 landen ─ onderzoekt PWC de houding ten aanzien van de behoefte aan verandering in het internationale bedrijfsleven voor wat betreft milieuverordeningen, wetgevingen en belastingen.

De bevraagde leiders gaven hun standpunten over de gevolgen van de klimaat- verandering, hun gewenste milieubeleidsinstrumenten, de rol van de overheid in de bescherming van het milieu en de ingrediënten die nodig zijn voor een wereldwijde klimaatveranderings ' deal '. 

Wij bieden hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste bevindingen, vanuit het oog punt van de bedrijven en de beleidsmakers:

Voor bedrijven:

 • Als gevolg van de klimaatverandering, willen de meeste organisaties over de hele wereld hun manier van zakendoen de volgende 2 tot 3 jaar wijzigen en zullen ze strategieën ontwikkelen om dat te implementeren ondanks het feit dat het overheidsbeleid nogal onzeker blijft.
 • De klimaatverandering strategieën van de bedrijven zullen hun invloed hebben op de dagelijkse operaties, de ' key performance indicators ' en de innovaties rond de nieuwe producten en diensten.
 • Velen meten hun milieu-indicatoren, investeringen en rapporteren er ook over.
 • In antwoord op het groeiende momentum voor fiscale en reglementaire wijzigingen houden de bedrijven meer toezicht op het belastingsbeleid en houden regelmatiger overleg met de beleidsmakers .
 • In veel bedrijven worden de milieuwetgevingen nauwgezet opgevolgd, alsook onderwerpen zoals de milieucommissies en duurzame ontwikkeling. Directeuren milieu werken samen met de tax directeuren over de fiscale en reglementaire implicaties van beleidsontwikkelingen.
 • Voor bedrijven die bereid zijn om te wijzigen zijn er mogelijkheden qua kostenbesparingen en het ' positieve reputatie ' voordeel. Voor degenen die niet bereid zijn tot verandering is er de dreiging van uit de markt te worden verdreven of te worden ter plaatse gelaten.
 • Sommige sectoren zijn natuurlijk verder gevorderd dan andere, afhankelijk van de aard van hun ondernemingen. Zware vervuilers zijn over het algemeen veel meer bereid zich aan te passen dan lage koolstof gebruikers.

Voor beleids makers:

 • Bedrijfsleiders over de hele wereld erkennen de noodzaak voor zinvolle emissiedoelstellingen. Doelstellingen moeten ambitieus zijn en begeleid worden door  juridisch bindende kaders. Om doeltreffend te zijn, moeten nationale doelstellingen ook een stelsel van toezicht en controle bevatten.
 • In de strijd tegen de klimaat verandering, worden regeringen beschouwd als onmisbaar. Een grote meerderheid van de bedrijfsleiding gelooft dat regeringen moeten helpen gedragsveranderingen te stimuleren en door te voeren.
 • Bedrijven willen  voor de langetermijninvesteringen klare signalen vanwege het beleid .
 • Bedrijven in het algemeen vinden dat de bestaande milieubelastingen, verordeningen en stimulansen ondoelmatig, inconsistent en onduidelijk zijn. Dit aanpakken is essentieel voor de overgang naar een laag koolstof economie.
 • Koolstofbelasting, markt handelsregelingen en stimulansen worden in het algemeen beschouwd als erg brede steun voor het bedrijfsleven.
 • Bedrijfsleiders willen dat het geld van milieubelastingen en dergelijke worden gebruikt voor de financiering van programma's voor milieu en lage koolstofuitstoot.
 • Politieke leiders die dit potentieel activeren hebben een goede kans om historische oplossingen voor onze planeet te helpen realiseren. 

Hvandeker : Dit is een ( door mij ) aangepaste en mogelijk nogal vrije vertaling uit het Engels  ( Microsoft vertaalgereedschap) van een tekst afkomstig van Price Waterhouse Coopers , één van de grote auditfirma's in de wereld. Terug te vinden op hun website : www.pwc.com  De essentie werd , denk ik, bewaard en geeft aan dat zelfs heel grote bedrijven met milieu bezig zijn en wat ze denken dat er gaat gebeuren de volgende jaren...

21:47 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, overheid, pwc |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.