11-05-10

Is de natuur van onschatbare waarde voor ons ?

LightningBolt

Onlangs is er een poging gedaan om de waarde van de jaarlijkse ontbossing in een cijfer uit te drukken : 3.900.000.000.000 Euro ofte 3.900 miljard Euro ofte 3,9 biljoen Euro. Daartegen is de bankcrisis een schijntje, zo stelt een biodiversiteitsrapport van de VN. En volgens experts moeten we zo gaan rekenen om het duidelijk te maken aan zij die op deze kluit rondlopen.

Wat doen de ecosystemen : ze zorgen voor voedsel en drinkbaar water, water- en luchtzuivering, beschermen tegen stormen, ze dienen het toerisme, zorgen voor medicijnen, etc

Ze zorgen op hun beurt dus voor triljoenen Euro's aan winsten. Voorlopig toch.  

Want dit alles wordt bedreigd door : klimaatontwrichting, overexploitatie, vervuiling en bedreigingen van vreemde soorten fauna en flora. De economie en de mensheid leven in de illusie dat ze zonder biodiversiteit kunnen overleven, terwijl we die meer dan ooit nodig hebben, zeker wanneer we gaan van 6 naar 9 mljard mensen in 2050. 

Bron : DM 11/5/2010 over het VN rapport ' Global Biodiversity Outlook '   

Hvandeker : Hoe komt het dat deze cijfers niet tot uiting komen bij de prijszetting van producten of diensten ? Welke machinatie zorgt daar voor ? Of worden die waarden gewoon nooit aangerekend  aan de vervuilers ? Ik heb moeite met dit soort rapporten die zelfs geen begin van oplossing geven. Als ze het kunnen berekenen dan moeten ze toch weten hoe ze tot die cijfers komen, maw wat de componenten zijn en hoe die te neutraliseren ?

En dan hebben we het nog niet over de gevolgen voor mensen, dieren en planten. 

De commentaren zijn gesloten.