01-03-10

De éénprocentdoctrine

wiegtotwieg2

Als ik vind dat het risico voor een weinig waarschijnlijke maar vernietigende gebeurtenis aanwezig is, dan zal ik mij verzekeren. Neem het voorbeeld van de brandverzekering : de kans dat zoiets gebeurd is gelukkig heel klein, maar toch verzeker ik mij want een woningbrand is nogal definitief voor wat betreft het resultaat.

Daarom dat we ons ook en zeker moeten verzekeren tegen de dreiging van de opwarming van het klimaat, want de kans dat zich dat voordoet is veel meer dan 1 %. Ik durf daar zelfs geen percentage op plakken, maar de wetenschappers zijn wat dat betreft eensgezind : de kans is groot en stijgt naarmate we niets doen.

Onze verzekering is dus het feit dat we de klimaatontwrichting ernstig moeten nemen. En dat gebeurt dus niet of toch nog veel te weinig. Kijk naar het magere resultaat van Kopenhagen.

Bovendien, als we ons voorbereiden op de klimaatverandering door allerlei maatregelen zoals het gebruik van veel meer hernieuwbare energie ipv fossiele energiebronnen, het overschakelen op electrische wagens, andere vormen van voedselproductie , andere productiemethoden en dergelijke meer en de klimaatverandering blijkt een verzinsel ( of beter een vergissing ) te zijn, dan hebben we nog steeds een positief resultaat : een gezondere wereld, meer innovatie, etc.

Maar ik denk dat het geen loos alarm, verzinsel noch vergissing is en we gewoon het voorzichtigheidsbeginsel onverkort en nog intenser moeten laten spelen.

 

 

De commentaren zijn gesloten.