23-11-09

Wat is de ecoscore voor voertuigen ?

De Ecoscore is een zeer complete beoordeling voor het meten en vergelijken van de milieuimpact van een personenwagen.

ecoscore_logoEuropa verstrengt haar CO2-norm voor nieuwe wagens, de Belgische overheid geeft een belastingvoordeel bij wagens met een lagere CO2-uitstoot maar de milieuimpact van een auto en zijn gebruik wordt door veel meer bepaald dan enkel zijn CO2 uitstoot. Het is immers niet omdat de CO2-uitstoot laag is dat dit ook zo is voor de andere vervuilende stoffen. Naast het broeikaseffect is er de verzuring van het leefmilieu en de lawaaihinder die door het verkeer veroorzaakt wordt. De luchtvervuiling heeft ook gevolgen voor de mens. Fijne stofdeeltjes kunnen heel diep in onze luchtwegen doordringen en luchtweginfecties veroorzaken.

De Europese homologatieregelgeving, de zogenaamde Euronorm, legt een maximale uitstoot vast voor nieuwe wagens voor stikstofoxiden (Nox), fijnstof (PM), Koolstofmonoxide (CO) en koolwaterstof verbindingen (VOS).

De Euronorm houdt echter geen rekening met het broeikaseffect ( CO2-uitstoot wordt niet in rekening gebracht) of de lawaaihinder. Bovendien bestaat er voor voertuigen binnen een bepaalde Euronorm een spreiding op de emissies. Een Euro 4 wagen met roetfilter stoot bv. 90% minder fijnstof uit dan een Euro 4 wagen zonder roetfilter. De Euronorm houdt dus geen rekening met de aanwezigheid van een roetfilter. Bovendien is de maximale uitstoot die geldt voor een bepaalde norm verschillend voor benzine en dieselvoertuigen. Een benzinevoertuig en een dieselvoertuig van hetzelfde bouwjaar hebben dus wel dezelfde Euronorm, maar hebben toch een verschillende uitstoot van schadelijke stoffen.

De Ecoscore integreert al deze elementen in één berekening die het mogelijk maakt verschillende wagens te vergelijken ongeacht hun leeftijd of brandstoftype. Wijzelf maken gebruik van deze ecoscore bij het beoordelen van de milieuimpact van auto’s.

 

De Ecoscore werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in samenwerking met de VUB in opdracht van de drie gewesten.

De Ecoscore houdt rekening met verschillende schade-effecten zoals het broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. Het is een eenvoudig instrument, waarbij wagens door een score van 0 tot 100 gemakkelijk vergeleken kunnen worden.

De werkwijze die hiervoor gehanteerd wordt, is deze van een ´well-to-wheel´ benadering. Hierbij worden zowel emissies in rekening gebracht die gepaard gaan met het rijden van het voertuig, als met de productie en distributie van de brandstof (benzine, diesel, LPG, elektriciteit, …). Deze werkwijze biedt het voordeel dat voertuigen met verschillende technologieën en verschillende brandstoffen op eenzelfde basis met elkaar vergeleken kunnen worden.

De Ecoscore voor recente wagens (vanaf 2002) wordt berekend aan de hand van volgende gegevens:

Ecoscore integreert alle elementen in één berekening

Ecoscore integreert alle elementen in één berekening

  • gemiddeld verbruik (l/100km);

  • CO2-emissie (g/km);

  • CO-emissie (g/km);

  • stikstofoxide-emissies (NOx g/km);

  • koolwaterstoffen-emissie (HC g/km) voor benzine-, LPG- of CNG-voertuigen;

  • HCNOx-emissie (g/km) voor dieselvoertuigen;

  • fijnstof-emissie (PM g/km) voor dieselvoertuigen;

  • geluidsniveau rijdend (dB).

 

Het is een pluspunt dat de Ecoscore ook rekening houdt met het productieproces van de verschillende brandstoffen. We vinden het echter spijtig dat de materiaallevenscyclus-analyse van de wagen zelf, zijn milieuimpact tijdens productie en na gebruik (recycleerbaarheid), niet in rekening wordt gebracht maar de onderzoekers stellen dat ´uit studies blijkt dat de polluenten die geëmitteerd worden tijdens de well-to-wheel fase 90% van de totale schadelijke milieuimpact teweegbrengen´

 

De Ecoscore van een voertuig is te vinden op de website www.ecoscore.be. Ook een groot aantal oudere voertuigen, die enkel nog tweedehands worden verkocht, is in de databank opgenomen. Men kan de ecoscore van die voertuigen opzoeken, maar ook andere milieuaspecten en technische gegevens. De databank wordt enkele keren per jaar ge-update. Voor elk type en model van voertuig wordt de impact op het milieu en het klimaat uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 100. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker de wagen.

De Vlaams overheid heeft zich geëngageerd om het wagenpark meer milieuvriendelijk te maken door bij de aankoop van nieuwe dienstwagens te kiezen voor wagens met een hogere ecoscore. Ook sommige steden en gemeenten nemen de ecoscore op in het beheer van hun wagenpark.

Er wordt  gewerkt aan een hervorming van de verkeersbelasting of autofiscalitiet op basis van de ecoscore, voor de implementatie hiervan is het nog wachten tot ten minste 2010.(KJ)

Hvandeker : duidelijk, transparant en weloverwogen. Naast de slimme kilometerheffing ( waarbij het streven naar budgetneutraliteit voor alle partijen een nobel doel is ) is dit een slimmere manier om voertuigen te belasten. Met sociale accenten en correcties in de marge...

 

De commentaren zijn gesloten.