23-11-09

De G-files van week 47

natuurnieuwzeeland1

1. De Bond 20/11 : Consumeren, consuminderen ( minder verbruiken, niet langer meelopen in de ratrace van steeds meer en meer consumptie ) en consumanderen ( anders consumeren, duurzamer verbruiken, druk uitoefenen op producenten). Eigenlijk spelen beide recente begrippen in op de tijdsgeest : als we met zijn allen wat meer nadenken en kiezen voor eerlijke, meilieuvriendelijke en mensvriendelijke producten zijn we al een hele stap in de goede richting, zonder dat we ons van alles en nog wat ontzien.

Hvandeker : Het is wat spelen met woorden en indien toegepast ook goed bedoeld, maar het zal niet veel opleveren als we niet een methode vinden om fabrikanten en overheden echt onder druk te zettenom het anders te doen. Een andere levenswijze komt er pas als alle actoren een grote duit in het zakje doen. Geen oplapwerk, geen laagje vernis, geen grote plannen zonder toepassing op relatief korte termijn.

2. DM 20/11 : Eandis, beheerder van het electriciteitsnetwerk, heeft einde 2009 zo'n 4.200 medewerkers en wil er in 2010 nog 450 extra mensen aanwerven oa om de netten aan te passen aan de nieuwste ontwikkeling : slimme stroomnetten, slimme meters, electriciteitsstromen in beide richtingen van producent tot consument maar ook omgekeerd.

Hvandeker : Eandis heeft dus slimme medewerkers nodig, zowel technische als informatici en administratieven.

3. De Bond 20/11 : Mobiel 21, een vzw uit Leuven, wil mensen meer aanzetten tot stappen en trappen ( fietsen ) op kortere afstanden via het zogenaamde ' korte ritten contract '. Groepen mensen worden uitgenodigd om tussen 21 maart en 21 april 2010 zoveel mogelijk korte afstanden kilometers te doen en te registreren op een website. Met driemaal winst : voor het milieu, de portemonnee en de gezondheid. Capagnewebsite : www.korterittencontract.be

Hvandeker : Een lovenswaardig initiatief, waarbij de aanpak en de inzet van groepen gelijkgezinden erg belangrijk zijn. Motivatie, overtuiging en publiciteit ( zoals ook hier bv ) zijn daarbij sleutelwoorden voor succes.

 

De commentaren zijn gesloten.