30-10-09

Resumé van een resumé

kip

Een korte bespreking van een boek samenvatten in een nog kortere bespreking lijkt iets te kort door de bocht. Op het eerste gezicht is dat misschien waar, maar toch...

Terra Reversa, een boek van Peter Tom Jones en Vicky Demeyere, handelt over de vergroening van de productie - er is reeds heel wat mogelijk en zelfs aan de gang op dat gebied - maar ook over het ongelooflijke feit dat ' de milieuvervuiling nog steeds niet in de kostprijs wordt ingecalculeerd '. Ze schrijven ook dat er een geleidelijke overgang moet komen naar dat type economie, via een transitiemanagement ( het beheer van de conversie naar een eerlijker economie ).

Daarbij geven ze een voorbeeld van hoe het niet moet : Vlaanderen in Actie steunt nog steeds op een oud uitgangspunt : neoliberale groei- en competitiviteitslogica met als adagio ' Vlaanderen = distributieland'. Niks geen duurzame productie of duurzame consumptie, noch ingrijpende systeeminnovatie. Consumptie zou veel meer moeten zijn dan het vervullen van puur fysieke behoeften. Een sociale functie bijvoorbeeld.

Ze denken na hoe bevolkingsgroepen kunnen gemotiveerd worden omtrent hun ecologische voetafdruk, hun persoonlijke uitstoot, etc. Ze geloven rotsvast in innovatie, technologische vooruitgang en het menselijke gedrag om dingen te doen bewegen, niet direct want de weg is nog lang, maar gestaag. Tot de totale omslag ' inslijt '  . 

Bron : MO dd november 2009   

De commentaren zijn gesloten.