03-10-09

Gordon Brown ( VK) : plan om de wereld te redden.

zonneenergie

Bron : DM 28 september 2009 en eerder verschenen in Newsweek.

Een sterk akkoord in Kopenhagen is heel erg belangrijk, voor de mens, het klimaat en - last but not least - de economie.

De onderhandelingen vorderen traag maar we moeten deze kans grijpen , een tweede komt er niet meer ook omdat we de klok niet kunnen terugdraaien.

Het Stern rapport berekende dat dat een uit de hand gelopen klimaatontwrichting tussen de 5 en de 20 % van het bbp van de wereld zou kosten. Een economisch verlies groter dan de 2 wereldoorlogen + die van de grote depressie in de 20ste eeuw. Maar de economieën die de groene revolutie het eerst omarmen zullen er de eerste vruchten van plukken. Hoe pakken we dat aan ?

1. Efficiënt gebruk van energie  leidt tot meer productiviteit omdat middelen welke aanvankelijk gebruikt werden om brandstofrekeningen te betalen nu kunnen worden gebruikt voor duurzame investeringen.

2. Want voor de productie van energie met weinig uitstoot is veel, heel veel geld nodig. Zodat de milieusector steeds sterker wordt en tientallen miljoenen banen zal opleveren.

3. De innovatie. Reeds bestaande technologieën zoals windmolens en zonnecellen maar ook nieuwe uitvindingen zijn daarbij van wezenlijk belang: autobatterijen, duurzaam bouwen, ontwikkeling van nieuwe materialen, opvangen en trasnporteren van co2, milieuvriendelijke productietechnologieën, ea. Innovaties die elkaar versterken.

ICT en ET ( EnergieTechnologie ) zullen hand in hand gaan. De slimme netwerken zijn daar een voorbeeld van.

De rol van de overheid kan niet genoeg onderstreept worden. Hoe pakken ze dat in de UK aan ?

a. Een klimaatwet ( Climate Change Act ) : Tegen 2020 , 34 % minder uitstoot dan 1990, tegen 2050 : minstens 80 % met installatie van ' koolstofbudgetten ', naast financiële budgetten,  per 5 jaar. Dus met responsabilisering van alle actoren.

b. Een transitieplan ( Low Carbon Transition Plan ) : Maken van technologiekeuzes, oa 15 % hernieuwbare energiebronnen binnen 15 jaar, nieuwe generatie kerncentrales en koolstofcentrales die verplicht de CO2 uitstoot moeten opvangen en stockeren, slimme meters in alle huizen, ontwikkeling en productie van electrische wagens.

c. Een plan met marktgerichte instrumenten voor emissiehandel om dit alles zichtbaar te implementeren, op basis van een marktprijs voor koolstof. Energie-efficiëntie en strengere normen voor gebouwen, voertuigen en consumentenproducten zijn daar componenten van.

d. Afspraken op gebied van groei en werkgelegenheid ( Low Carbon Industrial Stategy ) , met extra 400.000 jobs tegen 2015. Om een binnenlands aanbod van lage uitstootgoederen en - diensten te creëren via regionale clusters in sleutelsectoren.

Een energietoekomst met veel uitstoot zal per definitie duurder zijn,niet goedkoper. En het pad van lage uitstoot zorgt voor meer energiezekerheid, minder olie-afhankelijkheid en dus minder geopolitieke risico's.

Groot Brittanië staat gelukkig niet alleen : de EU heeft wettelijk bindende doelen voorop gesteld zoals 20-20 ( uitstoot vermindering , toename alternatieve energie ). Als er voldoende andere postieve signalen komen, wil GB zelfs gaan tot 30 % . De VS, Australië, Canada en Japan werken aan allerlei systemen en milieuvriendelijke initatieven. Maar ook China en India doen hun duit in het zakje en hebben ambitieuze plannen. Deze wereldwijde tendensen zijn echter fragiel. En er heerst onzekerheid op heel wat terreinen. Daarom is Kopenhagen zo belangrijk : de bescherming van het klimaat zal worden gekoppeld aan de economische vraag en de investeringen.

Alleen door wereldwijd te investeren in energieproductie en consumptie met minimale uitstoot kunnen we de levensgevaarlijke klimaatontwrichting enigszins een halt toe roepen. Ook bedrijven verwachten een duidelijk en ondubbelzinnig signaal. De Britse overheid heeft voorstellen gedaan voor een verdrag dat ambitieus ( max 2 graden opwarming), effectief ( met marktmechanismen en instrumenten)  en eerlijk ( tav ontwikkelingslanden ) is.

De klimaatverandering plaatst de mensheid voor een ongeziene uitdaging. De oplossing ligt binnen handbereik en die oplossing zal enorme economische voordelen opleveren in het heden en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig stellen. Brown gelooft erin en zal er alles aan doen opdat Kopenhagen een succes wordt.   

Hvandeker : Brown is natuurlijk niet de eerste de beste en een portie ambitie is een politieker nooit vreemd. Het minste dat je kan zeggen is dat het een spannende maar o zo belangrijke bijeenkomst wordt. Ecologie, economie , rechtvaardigheid, politiek ... het komst allemaal samen. De toekomst staat op het spel, ondanks te verwachte zware tegenwind.        

    

De commentaren zijn gesloten.