25-09-09

De G-files van de week 39

co2compensatie

1. DM 24/9: Wie compenseert ( geheel of gedeeltelijk ) de CO2 uitstoot in België : oa het Vlaams departement Leefmilieu, Milieu en Energie - het Vlaams Parlement - enkele lokale politici zoals de Brusselse minister Evelyne Huytebroeck en de Waalse transportminister Philippe Henry. En sinds kort ook het Belgische ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Ook een aantal bedrijven doen een duit in het zakje : Bank Degroof, Max Havelaar, Mars, AB Inbev, Bank van Breda en Eurostar. En daarnaast een aantal milieubewuste partikulieren. Het geld daarvan gaat naar hernieuwbare energieprojecten in derdewereldlanden, via het gespecialiseerde bedrijf CO2Logic.  

Hvandeker : Overheden, individuele politici en ook privé bedrijven hebben een voorbeeldfunctie. Genoemde geven ook effectief het voorbeeld. Bovenvermelde lijst is echter niet compleet. Ik doe dat ook in beperkte mate ( en voel mij daar goed bij ). Want zij werken zeer correct en transparant. En zijn ook gecertificeerd door het Forum Ethibel. Ook eens proberen ? Bekijk hun website www.co2logic.com en/of schrijf je in op hun zeer interessante nieuwsbrief.

aarde

2. DM 25/9 : Ken je ' Overshoot Day ' ? Dat is de dag in het kalenderjaar vanaf dewelke wij meer aan de aarde onttrekken dan de aarde ' aankan '. We spreken dan als het ware de reserves aan. Dat zegt WNF op basis van becijferingen van het Global Footprint Network - GFN - . De vraag overstijgt dus al jaren het aanbod en in steeds ergere mate. Klimaatontwrichting, verlies aan biodiversiteit, het verdwijnen van bossen , het leegvissen van oceanen zijn daar oorzaak of gevolg van. De reserves zijn ook bijna op. Een van de vele remedies die deze organisaties naar voor schuiven : Niet alleen het BNP moet een rol spelen in de economie, sociale en zeker milieu indicatoren moeten worden meegenomen om de ' temperatuur ' van de planeet te meten.

Hvandeker : Het is daarbij duidelijk dat de aarde al lang niet meer ' in balans ' is. Het aanbod is 100 % en de vraag is 140 %, zonder nog te kunnen putten uit reserves. We gaan ieder jaar sneller in het rood !

De commentaren zijn gesloten.