21-09-09

De G-files van deze week

2006LU0002

1. Natuur.blad november 2009 : Vanaf 1 september 2009 is de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Een van de vele wijzigingen is dat vanaf nu windmolens kunnen opgericht worden in landbouwgebied.

Hvandeker : Een erg belangrijke stap in de bijdrage tot meer echte groene energievoorziening. Hopelijk zet het de koeien niet aan om voor meer winden te zorgen. Zoals geweten barsten die winden van het methaangas.

2. DM 18/9 : 40 internationale wetenschappers hebben een oproep van het WWF ondertekend waarin gevraagd wordt om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgas te reduceren met 40 % tov 1990. Ook professor Philippe Huybrechts ( VUB ) is daarbij en wil de gevaarlijke gevolgen van de klimaatontwrichting vermijden. WWF België vraagt dat de Belgische regering zich eensgezind achter deze doelstelling schaart.

Hvandeker : Wetende dat de uiteindelijke rapporten met een ' politieke ' en niet met een ' wetenschappelijke ' pen zullen worden geschreven, en gezien het dringende feit van de snelle ontwrichting van onze planeet, kunnen de cijfers  en de doelstellingen niet hoog genoeg liggen.   

3. DM 17/9 : BAM boos over Oosterweelbrochure. Karel Vinck vindt dat er foute infomatie wordt verspreid.

Hvandeker : Iets anders had ik van hem niet verwacht. De BAM zelf heeft nog niet zo lang geleden toegegeven dat ze zelf ook heel wat foute, niet tijdige, niet duidelijke en vooral onvolledige informatie heeft gegeven. Daarom ook dat Vinck dit aspect van het project naar zich heeft toegetrokken. En daarom verbaast het mij ook niets dat hij op het einde van het interview zegt en ik citeer : ' Het is belangrijk dat de Antwerpenaar over de juiste info beschikt. We zullen dan maar zelf extra inspanningen leveren om daarvoor te zorgen '. Wat hij bedoelt is : de enige juiste info is de info van de BAM. Griezelig , toch ? Ook ene Nick Orbaen gezien nu zondag op ATV , in discussie - nu ja daar heb je 2 mensen voor nodg die willen luisteren - met Manu Claeys van Straten Generaal ? Grof, grover, grofst. Eén stuk venijn met een das aan. Moeder, waarom kijken wij ( naar ATV op zondagmorgen ) ? Zouden we niet beter terug gaan naar de kerk en bidden, samen met Anne Provoost ?

4. DM 17/9 : Wat goed is voor het klimaat, is vooral beter voor de gezondheid van de mensheid. Of : geslaagde VN-klimaattop wordt essentieel voor het voortbestaan van de mens als soort. Dat stellen, zeer dringend, een aantal  gezondheidsinstellingen en een groot aantal artsen van deze wereld. Het gaat dan over een aantal uitzonderlijke natuurfenomenen en toenemende gezondheidsrisico's die men verwacht als het klimaat nog meer ontwricht wordt.

Hvandeker : Als er , in dit kader, één groep is welke we niet kunnen verdenken van ' het behalen van voordelen uit een situatie ' dan zijn het wel de artsen. Ik ben nieuwsgierig in welke mate zij het voortouw kunnen nemen in het klimaatdebat. Want dat is hoogdringend, volgens mij, gezien de voortekenen en als er niet tijdig een nieuw klimaatsysteem wordt uitgedokterd.

5. DM 18/9: Droogte velt nijlpaarden en olifanten bij bosjes in wildparken van Kenia. En het klimaat is ( alweer ) de boosdoener. En ook de Keniaanse mens is daarvan het slachtoffer...

Hvandeker : Wat baten kaars en bril, als de uil niet zien wil.      

6. DM 17/9 : Eindelijk stekker in electrische auto's. De merken verdringen elkaar op het autosalon van Frankfurt om toch maar hun electrische prototypes op de voorgrond te krijgen. Sommige modellen zijn bijna productieklaar en zullen kortelings op kleine schaal op de markt verschijnen. Thuis opladen zoals een GSM, opladen aan een openbaar oplaadpunt of batterij vervangen... mogelijkheden genoeg. De elektrische auto wordt niet meer als een nicheproduct maar als een massaproduct gezien.     

Hvandeker : We kunnen dit alleen maar toejuichen maar anderzijds voor enig realisme pleiten : de actieradius mag hoger, de prijs mag wat lager en het aanbod mag stilaan vergroten. Techniek, kennis en steunmaatregelen zullen een bijdrage moeten leveren tot het eventuele succes van deze wagens. En de plugin stroom moet zo groen ( echt groen ) mogelijk zijn. Ondertussen : een hybride recupereert ook energie... Bovendien kan Vlaanderen heel wat bieden op gebied van kennis alsook het uitbouwen, stelselmatig, van een netwerk van oplaadstations voor batterijen( zie project Better Place ! ). Dus, zoals Geert Noels zegt, aanpikken bij de mobiliteit van de toekomst. En... wel rouwen over Opel Antwerpen, niet de fabriek maar zeker en vast over de  mensen die vele jaren het beste van zichzelf hebben gegeven.  

7. DM 18/9 : Opsporing Italiaans gifschip, 5 jaar na onthulling spijtoptant en Trafigura compenseert 31.000 Ivoriaanse slachtoffers. In het 1ste geval is men, ondanks de tegenwerking van de overheden, nu pas begonnen aan het opsporen ( en vinden ) van een schip - vol met nucleair afval -  dat door de maffia werd opgeblazen in de Middelandse Zee.  Bovendien liggen er nog zo'n 30-tal van die boten op de bodem te roesten en werden er nog massa's andere vaten rotzooi ' achtergelaten ' in Beiroet. In het 2de geval werd, ter compensatie, een rond bedrag van 1.000 Euro per slachtoffer gegeven aan 31.000 gifslachtoffers , evenveel indieners van een claim.

Hvandeker : Men zou kunnen zeggen dat de Italiaanse regeringen nog rotter zijn of waren dan de gedumpte vaten. En dat de advokaten van Trafigura in Ivoorkust goed onderhandeld hebben want in ruil voor het geld werd hen niets meer ten laste gelegd wegens geen bewezen verband tussen het gif en de ziekten van de duizenden Ivorianen. En wat is 1.000 Euro, zelfs voor een Ivoriaan, als je de rest van je mogelijk korte leven ziek bent of veel erger. 2 milieuschandalen zonder weerga, als je het mij vraagt.

Gelukkig dat er in België werk gemaakt wordt van collectieve opt-in schadeclaims ofte groepsvorderingen. Alleen ( als slachtoffer ) is maar alleen. Met dank aan Test Aankoop, OIVO en enkele politici. Ik ben er helemaal voorstander van : denk bv even aan asbestslachtoffers, die bescherming nodig hebben.  

 

    

De commentaren zijn gesloten.