31-07-09

Verbanden: klimaatverandering ea thema's.

arend

Klimaatverandering en energieveiligheid zijn een economisch thema, een diplomatiek thema, een ontwikkelingsthema, een energiethema, een milieuthema, een landbouwthema en een  nationaal veiligheidsthema die alle met elkaar verweven zijn.

Aldus de 2 ministers van Buitenlandse Zaken van China en de VS, de grootste producenten en consumenten van energie ( en dus vervuilers). Weliswaar tegen de achtergond van een land zoals Iran, dat een destabiliserende factor in het Midden Oosten en de Golfregio vormt. Ze willen ook een belangrijke rol spelen bij een zoektocht naar een opvolger van Kyoto.

Bron : DM van 31 juli 2009

Hvandeker : Als deze mensen dat uitdrukkelijk stellen bij hun onderlinge afspraken over een gezamenlijke strategie rond klimaatverandering, dan wij ook. En toch zien heel wat mensen, in alle geledingen van de maatschappij, deze thema's nog steeds geïsoleerd. Ook de pers. Neem nu DM van 30 juli 2009.

Op pagina zoveel : ' Waterschaarste bedreigt ook rijke landen ' . Over het feit dat niet alleen de Afrikaanse landen het eerst slachtoffers zullen zien ten gevolge van watergebrek, maar dat ook landen zoals Spanje, Italië, de VS en Australië niet veilig zijn en verwoestijning ingevolge watergebrek zullen mogen verwachten, als niet snel werk wordt gemaakt van een efficiënter watergebruik, betere opslag van regenwater of slimmere verdeling onder de gebruikers.

Op pagina wat verder : " Nasa voorspelt recordwarmte ". Over het feit dat de gemiddelde temperatuur de volgende 150 jaar hoger zal zijn dan algemeen verwacht wordt. Dit ingevolge een toename van de zonneactiviteit, een nieuwe golf El Ninos maar zeker ook door de veel te grote toename van broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Met als gevolg een aantal recordbrekende temperaturen.

En nog enkele pagina's verder : " Greenpeace erkent dat China inspanningen levert, maar waarschuwt voor een ecologische catastrofe ( met als ondertitel 3 Chinese stroomcentrales- op bruinkool -  stoten meer CO2 uit dan heel Groot-Britannië ) ". Over het feit dat ondanks veel goede wil van de Chinezen om snel over te schakelen naar ' propere ' energie, dit allemaal een druppel is op een oververhitte plaat. China wordt bovendien en aan een verschrikkelijk tempo het slachtoffer van radicale weersveranderingen welke het gevolg zijn van de opwarming : droogtes, hittegolven, wervelstrormen en overstromingen. Te weinig en veel te laat, zeggen sommigen, zijn de maatregelen die er moeten voor zorgen dat er een substantiële inhaalbeweging op gang zal komen.

Nu denk ik dat, hoe goed de journalisten het ook bedoelen, dit fragmentarisch beschrijven van de dingen ( op verschillende plaatsen in 1 krant, door mogelijk verschillende journalisten ) de verbanden tussen fenomenen eerder verdoezelen dan scherp stellen. Ook vele politici ea regelgevers zijn in datzelfde bedje ziek. Voor wanneer een superminister die de verbanden ziet en er ook naar handelt ? Een enkel voobeeld ( er zijn er legio in de meeste andere landen en regio's ) uit ons midden : in Brussel zijn er 2 verantwoordelijken voor mobiliteit alleen. Een schoonheidsfoutje misschien, maar het geeft toch aan dat de verbanden ook als dusdanig en integraal - en niet in deelgebiedendienen - aangepakt te worden. Wil het een beetje vooruit gaan, effectief en efficiënt zijn.   

18:03 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: klimaatverandering, energieveiligheid |  Facebook |

Commentaren

Al eens erover gedacht aan de voordelen ? afrika kan genoeg energie produceren voor de wereld, dankzij de zon .
Wat gaan we klagen dat de zon hier ook schijnt.
Dat is toch positief .
Minder energie om warm te stoken, minder energie nodig om electriciteit te maken .
Het probleem zal zijn eigen wel oplossen als er evenwicht is .
Of niet soms ?

Gepost door: Siberx | 31-07-09

Water U schrijft "droogtes, hittegolven, wervelstrormen en overstromingen".
Overtromingen ?
Dat is een teveel aan water .
daar hoeven we ons dus ook al geen zorgen om te maken .

Gepost door: Siberx | 01-08-09

De commentaren zijn gesloten.