21-06-09

Desertec : Fata Morgana of Ei van Columbus ( deel 2) ?

woestijn

Op 2 december 2007 ( wat vliegt de tijd ) berichtte ik onder dezelfde titel over dit kolossale project en was er enige aarzeling of er wel eens kans was om dit te realiseren.

Vandaag blijkt dat de Duitse herverzekeraar Munich Re de schouders er wil onder zetten, samen met Siemens, E.ON, Deutsche Bank en RWE, naast een 16-tal andere Duitse bedrijven ( een Duits onderonsje dus ) en dit  voor een project van 400 miljard Euro.

Wat is het idee : zonne-energie verzamelen( met spiegels bundelen ) in de Sahara van Noord Afrika en Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika hiermee bevoorraden. Niet meer, maar ook niet minder. Want ze zouden dan tegen 2020 40 % van de Europese energie kunnen leveren met zelfs een verdubbeling tegen 2050.

Midden juli worden de plannen van dit immense project geformaliseerd.

Bron DM 17/6/2009 en Süddeutsche Zeitung.

Hvandeker : Dit zou pas een echte doorbraak zijn en de energie-onafhankelijkheid van olie en van vervuilende energie substantieel vergroten. Hopelijk lukt het ook. Eens te meer : op te volgen !

De commentaren zijn gesloten.