11-06-09

Klimaatkamp ? Klimaatactiekamp !

kip
Bron : een email die ik ontving op 8 juni 2009 vanwege een groep die zich noemt : Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid.
Voor mensen die graag kamperen en vooral bezorgd zijn om het klimaat.
Beste,
 
Van 3 tot 9 augustus vindt er in de buurt van Antwerpen een eerste klimaatactiekamp plaats. Gedurende één week slaan we onze tenten op in de buurt van de Nederlands-Belgische grens, ten Noorden van Antwerpen. De week wordt gevuld met allerhande boeiende workshops en debatten rond klimaatverandering en hoe er tegen ageren en rond de klimaattop in Kopenhagen van eind dit jaar. Er werd een speciale kampwebsite in het leven geroepen: Je vindt er alle info over het programma etc. Ook kinderen zijn van harte welkom tijdens het kamp, er wordt gewerkt aan een aangepast kinderprogramma.
 
De oproep 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid' steunt dit actiekamp voluit en roept alle sympathisanten op om eraan deel te nemen. Het wordt het eerste internationale klimaatactiekamp in België. Niet te missen dus! Ga zeker eens een kijkje nemen op de website of schrijf je in! Hieronder sturen we jullie nog de mobilisatietekst voor het kamp.
 
Met vriendelijke groeten,
David Dessers
Namens Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid
Zie ook
0486.69.69.27
3 - 9 augustus 2009, op de Belgisch-Nederlandse grens, vlakbij Antwerpen

Op 30 november 2009 komen regeringen van over de hele wereld in Kopenhagen bijeen voor de vijftiende VN klimaatconferentie (COP-15). Het wordt de grootste top over klimaatswijziging ooit. Nochtans brachten vorige bijeenkomsten niets dan business as usual.

Eens te meer beweren zij die het probleem creëerden dat ze ook over oplossingen beschikken: emissiehandel, zogenaamde 'propere steenkool', meer kernenergie, biobrandstoffen, zelfs een 'groene new deal.' Dit zijn geen echte oplossingen. Het is tijd om die illusies achter ons te laten en verder te gaan!

Er bestaan alternatieven voor de huidige marktconforme aanpak. Fossiele brandstoffen moeten blijven waar ze zitten: in de grond. In de plaats moeten we inzetten op hernieuwbare energie onder controle van de gemeenschap. We moeten overproductie voor overconsumptie een halt toeroepen. Iedereen moet het recht hebben op een gelijke toegang tot de global commons, via democratische controle en soevereiniteit door de gemeenschap over energie, bossen, grond en water. En uiteraard moeten we de historische verantwoordelijkheid onderstrepen van de mondiale elite en het mondiale rijke noorden voor deze crisis. Rechtvaardigheid tussen noord en zuid is essentieel. Er is geen oplossing voor de klimaatcrisis zonder drastische herverdeling, zowel tussen noord en zuid als binnen de landen van het noorden en het zuiden. Als we prioriteit geven aan de planeet in plaats van aan winst, en aan solidariteit in plaats van concurrentie, is het perfect mogelijk een geweldig leven te leiden zonder de aarde te vernietigen!

Op basis van deze uitgangspunten vonden een reeks milieubewegingen, jongerengroepen, lokale organisaties en individuen uit België en Nederland mekaar om deze zomer samen een klimaatactiekamp op te zetten. In navolging van de Britse en Duitse klimaatkampen staat dit kamp voor een week van vorming, directe actie, ontmoeting en uitwisseling. We pogen het kamp zo koolstofneutraal als mogelijk te organiseren. Op die manier trachten we bij te dragen aan de opbouw van een klimaatbeweging die de klimaatcrisis bij de wortels aanpakt.

We willen het kamp zo inclusief mogelijk maken, en nodigen iedereen die onze visie deelt uit om mee te doen. Het kamp is een plaats voor iedereen die genoeg heeft van greenwashing door bedrijven en lege regeringsretoriek, voor iedereen die bezorgd is dat de kleine stappen die nu worden gezet niet voldoende zijn om het probleem aan te pakken op de schaal die nodig is, voor iedereen die denkt dat het huidige klimaatbeleid de ongelijkheid en onrechtvaardigheid enkel dreigt te vergroten, en voor iedereen die bezorgd is over onze toekomst, en er iets aan wil doen. Het is een plaats voor iedereen die geïnteresseerd is, voor iedereen die bij wil leren, voor iedereen die rond de klimaatkwestie actief is of graag in de toekomst actief wil worden.

Doe mee! Kom naar het kamp, of beter nog, engageer je al tijdens het voorbereidingsproces. Wij zijn allemaal vrijwilligers, en alle hulp is welkom. Uit welke hoek je ook komt, je kan zeker bijdragen.

De commentaren zijn gesloten.