21-05-09

Rerum Novarum

greenbusiness

Het is normaal dat het ACW op de vooravond van Rerum Novarum en enkele weken voor de verkiezingen zijn standpunten verkondigt. Zo is er te lezen , bij monde van Jan Renders, voorzitter, dat ACW politieke bondgenoten zoekt, ook buiten de bevoorrechte partner CD&V. Met name spa, groen en zelfs open vld... De anderen, neen, die passen niet in hun plaatje. Tot daar alles vrij aannemelijk. Wat mij meer opvalt, zijn de punten die Jan Renders uitdrukkelijk aanneemt of verwerpt en die perfect sporen met het programma van Groen ! , zoals :

1. Ze eisen een ' economie in dienst van de mensen' ( en niet omgekeerd ). Hvandeker : meer dan een slogan wanneer je dat standpunt letterlijk zou willen toepassen. Economie zorgt in de eerste plaats voor jobs voor die mensen.

2. Vermijden van het Mattheuseffect, rijken rijker en armen armer. Zowel in de kinderopvang, gezondheidszorg, arbeidsmarktbeleid dient er corrigerend opgetreden te worden  voor een rechtvaardiger verdeling. Niet alles vermarkten. Een uitschuiver is zeker de jobkorting geweest, waarbij 2 goed verdienende partners nog eens 500 Euro kado krijgen. Zomaar, dat vinden wij niet nodig en zelfs onrechtvaardig ten opzichte van mensen met een klein pensioen,...  Hvandeker : Groen! mandatarissen hebben hun korting afgestaan omdat ze vinden dat deze sommen betger kunnen besteed worden, in deze tijden van geldgebrek.     

3. Het politieke landschap is zo diffuus en versnipperd geworden, dat we wel naar meerdere partijen moeten kijken om hun programma's te toetsen aan onze wensen en verzuchtingen. Zelfs ' klein links ' zoals Pvda+ en spa-rood. Hvandeker : merkwaardig en eigenlijk toch niet zo verwonderlijk. Ik ken standpunten van KWB ( deelafdeling van ACW ) welke gelijk lopen met die van Pvda.

4. De laatste tijd is er veel rommel die de aandacht krijgt in plaats van de eigenlijke problemen. Vijnck, Temsamani, De Decker en Somers : wat een gedoe om niets... wanneer gaat het nog eens over inhoud. Hvandeker : Groen doet  niet anders dan vragen het in deze campagne over inhoud te hebben, geen slogans. Maar dat laatste is vrijblijvend en gemakkelijk, gaat ervan uit dat de kiezers van hetzelfde willen. Wat ik echt betwijfel want de meeste geëngageerde mensen willen niet meer meedraaien in dat circus en willen verandering want de financiële , de economische, de sociale en de klimaatcrisis moeten dringend een passend antwoord - en maatregelen - krijgen.   

De commentaren zijn gesloten.