05-05-09

Eens je aan het bloggen gaat, heb je minder tijd voor andere zaken

groenontwerper

Hvandeker : Maar gelukkig is dat ook omgekeerd. Door het vele werk rond de campagne van Groen, schiet het bloggen er dus ook over. Dat neemt niet weg dat er deze dagen geen interessante dingen te gebeuren staan : neem nu de laatste nieuwsbrief van PALA ( nr 74 ) en daaruit het volgende :

Alle hens aan dek tegen klimaatverandering, aldus Nature

Het wetenschappelijk tijdschrift Nature informeert al vele jaren over de opwarmende aarde. De jongste bijdragen winden er geen doekjes om. Meer dan één biljoen ton CO2 mag de mens niet in de atmosfeer brengen. Anders stijgt de temperatuur op aarde met meer dan 2° Celsius ten aanzien van het pre-industriële niveau. En dat is om grote en waarschijnlijk onbeheersbare problemen vragen (1). Tegelijkertijd wijst Nature erop dat het om meer dan één reden moeilijker is dan gedacht om onder gevaarlijke CO2-niveaus te blijven. Conclusie: als het over CO2 gaat, zitten we kort bij de gevarenzone en is het nu tijd om doortastend te handelen. Op de Klimaatconferentie in Kopenhagen eind dit jaar moet de wereld een ambitieuze opvolger van het Kyoto Protocol klaar hebben.

Zakenlui bepleiten groene economie en lange termijnvisie

Eind vorige maand hebben alvast ook een aantal zakenmensen daarop aangedrongen op hun Business for the Environment - B4E - top in Parijs. In hun manifest roepen ze de regeringen op om het potentieel aan te spreken van een duurzame, groene innovatie en van werkcreatie bij het omschakelen naar een samenleving die drijft op heel weinig CO2-uitstoot. Ze achten een nieuwe klimaatovereenkomst superdringend, vinden dat de crisis vraagt om drastische investeringen in een groene economie en om sprongsgewijze voortgang met technologische innovaties. En jawel, ze benadrukken dat de economische korte termijnmodellen van de vorige eeuw aan vervanging toe zijn door een creatievere lange termijnvisie. (DB)

Hvandeker : als de vele zakenmensen nu ook al aan de alarmbel gaan hangen, dan begint er uiteindelijk heel wat te bewegen. Nu nog de juiste investeringen om ook de werkloosheid te laten verminderen, naast de uitstoot, en we zijn reeds een goed stuk op weg... Groen en zaken zijn niet onverenigbaar, integendeel, ze hebben het licht gezien en hopelijk is dat niet te laat.  

De commentaren zijn gesloten.