25-04-09

Terug van weggeweest : even iets te lang op Facebook en Twitter gezeten

groenontwerper

Hvandeker : Terug van weggeweest : even iets te lang op Facebook en Twitter gezeten, de dingen die vandaag de aandacht opeisen. Terecht of niet : de toekomst zal het uitwijzen maar wat werkelijk belangrijk is, heel veel is te vinden, als men ( een beetje ) zoekt. 

Ik heb een overzichtje gemaakt van de milieu-, klimaat-, energie- ea groene aspekten van de laatste dagen en, toegegeven, er gaat heel wat media-aandacht naar toe. 

1. DM 23/4 : VW gaat niet mee kopje onder, dank zij de schrootpremies in Duitsland, Frankrijk en ook China. Andere bouwers kunnen daar niet van profiteren...

Hvandeker : Belastinggeld voor jobs, het lijkt logisch en rechtvaardig. Heeft iemand al eens gedacht aan omschakeling naar milieuvriendelijke wagens of andere materialen ? De jobs blijven behouden of worden verlegd, de gemeenschapskosten dalen ( ziekenzorg ) en het geld gaat naar technologieën van de toekomst. Deze schrootpremies zonder voorwaarden zijn opnieuw een overbekende vorm van kortetermijnbeleid...  Voor wanneer vindingrijke en moedige politici ?

 2. DM 23/4 : België scoort zeer slecht op het vlak van energie-efficiëntie, zo zegt Mc Kinsey in een studie voor het VBO. Zowel gebouwen, wegtransport als industrie hebben daar een flink aandeel in. En met een lage score is er ( uiteraard ) een groot verbeteringspotentieel. Mits een pak ambitieuze maatregelen kan België tegen 2030 een kleine 30 % besparen.

Hvandeker : Deze cijfers zullen waarschijnlijk niemand verbazen... Waar wacht men op ? Nu dat er zo weinig geld schijnt te zijn, klinkt een besparing van 5,2 miljard Euro toch als muziek in de oren ? Wie geeft de eerste voorzet ?

3. DM 18/4 : In 2008 zijn er dubbel zoveel groene wagens ( nieuwe en schone wagens die recht geven op een federale aankooppremie ) verkocht, met name 31.000, volgens Febiac. 3% of 15 % premie, dat is altijd meegenomen en levert een marktaandeel op van 8,2 %. Redenen : groter aanbod van schone wagens, torenhoge brandstofprijzen en de crisis. Ze verwachten dit en volgend jaar opnieuw stijgingen maar denken dat de federale regering daardoor nog verder in geldnood zal geraken.   

Hvandeker : Dat zijn dus ( waarschijnlijk juiste ) cijfers van het Febiac. Maar tussen de lijnen staat er ook nu weer een waarschuwing aan de federale regering zich te beraden over deze maatregelen, wegens te duur. Lees : als men massaal overschakelt van grote vervuilende naar kleine milieuvriendelijker wagens wil dat zeggen : minder BTW inkomsten, meer milieupremies, minder accijns op fossiele brandstof, etc. Denk er aan bij een volgende beslissing ! Daardoor gaat men opnieuw voorbij aan de ' kostprijs ' , hoewel verdoken, van de gezondheidszorgen. Bij een vergelijking moet men durven alle financiële en andere aspecten in te calculeren en geen ' deel dat goed uitkomt'. 

4. DM 18/4 : De VS veranderen radicaal van koers in het CO2 dossier. Het EPA ( Milieu Beschermings Agentschap ) erkent voor her eerst ooit dat alle broeikasgassen - waaronder het bekendste CO2 - de volksgezondheid en het welzijn bedreigen. Ze argumenteren dat het wetenschappelijk bewijs voor deze beslissing nu ' overweldigend en dwingend ' is. De oproep van president Obama en het Congres mbt schone energie en klimaatwetgeving is daar niet vreemd aan. Afhankelijkheid van buitenlandse fossiele energie en miljoenen groene jobs deden de rest. Men somt ( nogmaals ) de risico's van de klimaatopwarming op : droogtes en overstromingen in de VS, een stijgend zeepeil, nog intensere stormen en grote schade aan watervoorraden, landbouw en wildbestand waar de schade buitenproportioneel hard zal aankomen bij arme, zieken en inheemse volkeren. Ten slotte ( typisch Amerikaans ) is de klimaatopwarming een bedreiging voor de nationale veiligheid.

Hvandeker : Oef. De dollar is ( eindelijk ) gevallen en dat is reusachtig positief nieuws. Obama en het Congres zetten nu alles in het werk om van het archislechte Bush-imago af te geraken. Yes, we can... maar er is haast bij, mijnheer de president en afgevaardigden van het Amerikaanse volk. Nu de daden...  

5. DM 20/4 : Sinds de milieuvriendelijke CCS-technologie ( Carbon Capture and Storage ) matuur is , groeit de interesse van de industrie en de transportsector. Het CO2 gas wordt opgeslagen, vloeibaar gemaakt en vervoerd met vrachtschepen om tenslotte te worden opgeslagen in ondergrondse geologische ruimtes zoals lege olievelden.

Hvandeker : Opnieuw zeer positief nieuws. Interessant om op te volgen wat ( en op welke termijn ) dat in de praktijk zal opleveren. ' Proven on the market ', zouden de Engelstaligen zeggen...

6. DM 20/4 : Regeringsverantwoordelijken willen het kwetsbare ecosysteem van de Zuidpool beschermen. De regio is met name cruciaal voor het stabiliseren van ons klimaat en dient radicale bescherming, onder welke vorm ook ( minder toeristen, minder cruiseschepen, minder onderzoeksbasissen, etc ).

Hvandeker : Opnieuw zeer goede voornemens. Wetten en controle op het respecteren ervan, het eeuwig ( moeilijke ) verhaal in deze geldgedreven wereld.

7. DM 20/4 : De biodiversiteit van Costa Rica, een schoolvoorbeeld. Als een fabriek, een landbouwer of een energiecentrale de lucht vervuilt, moerasgebied vernietigt of een rivier doet dichtslibben dan wordt de kost nooit aangerekend op de elctriciteitsfactuur of meegerekend in de kostprijs van de schoenen. Maar wel in Costa Rica.... voor hen kan economische groei en natuurbehoud samengaan. En 1 minister kreeg de verantwoordelijkheid over energie, milieu, mijnen en water ! En deze persoon moest nadenken over de volgende 25 jaar, niet de volgende 6 maanden. Met als resultaat dat 95 % van de energie uit hernieuwbare bronnen wordt gehaald. En dat men koos voor biodiversiteit, toerisme en landbouw en niet voor olie-ontginning.Het artikel besluit : Als we geen belastingen heffen op koolstofemissies of op grote waterverbruikers dan verarmen natuur en mens. En we bouwen een factuur op in de vorm van klimaatveranderende broeikasgassen, petroldictaturen en verlies aan biodiversiteit die onze kindren kleinkinderen later zullen moeten betalen. En later is wanneer het te laat is.

Hvandeker : Costa Rica is België niet, maar toch. De principes van de ' vervuiler betaalt ' kunnen met een beetje goede en politieke wil overal van toepassing zijn. Voor wanneer een regelgeving die daaraan tegemoetkomt ? Voor wanneer een minister die het beleid mbt de samenhangende aspecten van het milieu uitvoert en dit voor iets langer dan de komende verkiezingen ?    

8. DM 23/4 : Het personenvervoer zal tegen 2030 met 30 % toenemen ( tov 2005). En het vrachtvervoer met 60 %. En dit bij een ongewijzigd beleid, zo blijkt uit een prognose van het federale Planbureau. Als gevolg daarvan zal de snelheid met 33 % zakken. Gevolgen : meer broeikasgassen, meer rommel, meer economische verliezen.

Hvandeker : Als we dat allemaal niet willen ( wie wil dat wel ? ) moet het beleid drastisch wijzigen. Uit economische maar vooral ecologische redenen. Welk beleid willen we ? Dat van de laatste jaren heeft daar heel weinig aan gedaan, een beetje in de marge, een reeks aankondigingen zonder uitvoering... Als je weet dat 1 dag file ( bv in Kontich wegens werken ) 1,5 miljoen Euro per dag kost, wat zoveel is dan de totale kostprijs van die werken. Om van de ziektezorgen te zwijgen, de stress, de frustratie. Vlaanderen distributieland ? Vlaanderen fileland ja, als er geen ander beleid wordt gekozen. En we kunnen ( binnenkort ) kiezen voor verandering, zie ook de volgende posting.  

Commentaren

Altijd interessant om je blog door te nemen om op de hoogte te raken van de milieuactualiteit. Zo verdien je 265.687 paginabezoeken. Een indrukwekkend aantal.

Gepost door: Hugo Van Dienderen | 04-05-09

De commentaren zijn gesloten.