20-03-09

Manifest open ruimte, ademruimte

openruimte

Groen! steunt noodkreet voor meer ademruimte van milieuverenigingen

 
Groen! roept al haar leden en sympathisanten op om het Manifest 'Open Ruimte Adem Ruimte' van de Bond Beter Leefmilieu en meer dan 30 verenigingen en organisaties te ondertekenen. Groen! kan zich immers volledig herkennen in de probleemstelling én in de oplossingen die de milieubeweging voorstelt.

De verstening van Vlaanderen gaat inderdaad door in een schrikwekkend tempo: elke dag verdwijnt er een oppervlakte ter grootte van 11 voetbalvelden in Vlaanderen. Als we nog ruimte willen over houden om te leven en te ademen, zullen we vandaag keuzes moeten maken. Keuzes die de zittende Vlaamse regering niet gemaakt heeft. 

Groen! is ook blij dat de milieubeweging zich duidelijk uitspreekt tegen de zware nadruk die de Vlaamse meerderheid legt op de logistieke opdracht van Vlaanderen. Ook Groen! gelooft niet in de roep voor meer wegen en extra infrastructuur ten koste van open ruimte. Vlaanderen zou beter inzetten op 'economische activiteiten die toenemende welvaart koppelen aan lagere milieudruk'. Dit is de kern van de Groene New Deal die Groen! voorstelt voor Vlaanderen waarin aangedrongen wordt om tegelijk de economische en de milieu-uitdagingen aan te pakken. 

Groen! vraagt net zoals de milieubeweging dat na jaren politiek getouwtrek eindelijk werk gemaakt wordt van de invoering van de slimme kilometerheffing in Vlaanderen. De volgende Vlaamse regering heeft de plicht die in te voeren.

Ten slotte steunt Groen! de vraag naar voldoende overleg en een opwaardering van milieu- en mobiliteitseffectrapporten. Rudi Daems, Vlaams fractieleider: "De Vlaamse regering heeft er een handje van weg om dure rapporten te bestellen maar er nadien niets mee te doen. Zoals nu met het ARUP-rapoort rond de Lange Wapper. Voor Groen! is het juist van groot belang dat het beleid voldoende wetenschappelijk onderbouwd wordt. En dat mensen ruim op tijd betrokken worden, zeker bij grote infrastructuurprojecten. In de nieuwe aanpassing van het decreet ruimtelijke ordening doet de Vlaamse regering  juist het tegenovergestelde en wil ze via noodprocedures elke inspraak van onderop uitsluiten."

Het ondertekenen van dit manifest is voor Groen! niet vrijblijvend. Daarom heeft Groen! de groene New Deal als een van haar speerpunten voor de Vlaamse verkiezingen gemaakt. Hermes Sanctorum, lijsttrekker Vlaams Brabant: "Er is duidelijk nood aan een duidelijke keuze van de Vlaamse regering om echt de kaart te trekken van een ecologische economie die de mensen en hun leefomgeving centraal plaatst en niet louter geldgewin."

 

Extra informatie
Onderteken hier ook het manifest 'open ruimte-ademruimte' van de BBL

 

De commentaren zijn gesloten.