14-03-09

Peter Adriaenssens

Lieveheersbeestje

Peter Adriaenssens , de Leuvense kinderpsychiater, slaakt een alarmkreet. En als hij dat doet, dan zal het echt wel nodig zijn want we kennen hem als een nuchter, bezadigd, gedreven maar optimistisch man. Tot enkele weken geleden hij een uitsprak deed die helemaal anders was , namelijk ' We dreigen 30 % van onze jongeren te verliezen in probleemgedrag' Bron DM 28/2. Ik heb dat artikel gelezen alsook de reactie van Geert Buelens in dezelfde krant op 4/3 onder de titel ' Wie we niet willen zien, tot ze plots op de voorpagina's staan '.

Beide mensen doen een beroep op ons allen om, in de mate dat we kunnen , er minstens oog voor te hebben en als het kan er ook iets aan en voor te doen. Ieder van ons kent die kinderen : de zogenaamde ' losers ' , de ' radicale verliezers ', het ' definitieve uitschot van de maatschappij '... we hebben er allerlei benamingen voor, blijkbaar. Herinner je die kinderen in je eigen school : kinderen zonder veel sociale of intellectuele gaven, in het beste geval genegeerd of , erger nog,  gepest waarna ze zich terugtrokken in een stille cocon of ontdekten dat ze via geweld, vechtpartijen en terugpesten de aandacht konden krijgen die ze wilden. Maar de leraars lieten zeer dikwijls betijen omwille van ' de natuurlijke verhoudingen en de hiërarchie in een klas of een school ' .

Hvandeker : Beide heren pleiten ervoor om deze drop-outs te helpen voorkomen. Ik herinner me een gesprek tussen 2 jonge mensen  onlangs op de trein : Beiden vertelden over hun jeugd, dat ze het niet gemakkellijk hadden in de school toen ze nog veel jonger waren, dat ze schuin bekeken werden omwille van hun kledij en van hun wat opvallend gedrag en ook dat hun leraar daar niet veel oog voor had. De leerstof was veel belangrijker dan dit soort akkefietjes. Maar dat ze waren ' opgevist ' door goede leraars die hen begeleiden en goede raad gaven. Op het einde van het gesprek begreep ik dat ze zelf beiden leraar waren en er alles aan deden om geen achterblijvers, in vele betekenissen, te aanvaarden .

Ook de media hebben hier boter op het hoofd : de ene dag wordt alles geweldig opgeblazen, met de meest onbelangrijke details. De volgende dag - omdat bv het nieuwe wielerseizoen begonnen is - wordt er nog amper over gerept. Volgens hen zit de maatschappij blijkbaar zo in elkaar... Ik weiger dat te geloven.

Commentaren

je ziet het perfect... nu nog saùen onze handen daaraanvuil durven maken!
lieve groet,
joz.

Gepost door: joz. | 14-03-09

De commentaren zijn gesloten.