14-03-09

Nieuwe visie op energie

zonne-energie

Bron DM 14/3 Grote steden in Europa, een 400 tal waaronder een zestal grote Belgische , denken na over een nieuwe visie op energie. Aanleidingen zijn : vrees voor de klimaatverandering, noodzaak voor groene alternatieven ter vervanging van vuile steenkool en kernenergie alsook de onbetrouwbare gasleveringen uit Rusland. Slimme steden zouden zelfbedruipend willen zijn, met energie die ze betrekken uit wind en zon , voor eigen gebruik . en - bij overschot - om op het net te zetten. De stroom van het slim electriciteitsnetwerk is er voor de gebouwen en voor de electrische auto's.

Hvandeker : Een luchtkasteel ? Daar lijkt het wel op maar is het zeker niet. Alleen zullen de tegenstanders , en die zijn er met massa's omdat ze hun business zien verminderen en zelfs verdwijnen, zich met hand en tand verdedigen . Maar onlangs werd er ook een convenant ondertekend  door afgevaardigden van 400 grote steden om hun broeikasgasemmissies te reduceren tot een niveau onder de Europese doelstellingen. Als tegengewicht begint dat te tellen. Bouw- en vastgoedsector zien in deze ontwikkeling een ernstige opportuniteit. Maar de weg is nog lang...

De commentaren zijn gesloten.