11-03-09

Groene update week 11, deel 4

1. DM 25/2. Nieuw boek ' De klimaatoorlogen ' van Harald Welzer, een sociaal wetenschapper met een ijzersterke reputatie . Zijn conclusie : alleen radicale verandering kan ons misschien nog redden. Bedreigingen : minder toegang tot drinkbaar water, rommel in de lucht, in het water , in de grond, geen geld ( meer ) om de klimaatverandering tegen te gaan, alles gebeurt veel sneller dan voorspeld en de fenomenen versnellen elkaar. Ook het huidig economisch systeem is nefast. Sommigen zeggen dat het ' point of no return ' binnen ongeveer een kleine 10 jaar zal zijn, anderen denken dat het reeds voorbij is. Het effect van Tsjernobil is helemaal uitgewerkt en er zijn zelfs negationisten op dat vlak. In 2050 zullen 2 miljard mensen lijden onder de waterschaarste, sommigen zeggen zelfs 7 miljard. Klimaatoorlogen en massale vluchtelingenstromen zullen daar het gevolg van kunnen zijn, als we niet veranderen en er iets aan willen doen. Kijk maar naar Darfur en Soedan : ernaar kijken is kijken naar onze toekomst. De relatie tussen de klimaatverandering en klimaatoorlogen wordt steeds duidelijker.

Hvandeker : Ril, ril, ril. Geen vrolijk boek, maar daarom niet minder interessant en belangrijk. Hopelijk wordt het door velen gelezen en in het juiste perspectief gezien. Doemdenken is nooit goed maar de kop in het zand steken zeker niet. Een grote economische en ecologische Big Bang is nodig.Maar waar beginnen, en wie neemt het voortouw  ?

2. DM 25/2 De Pyreneeën :  In het begin van de 20ste eeuw was er 3.300 hectare land met gletsjers bedekt, in het begin van de 21 ste eeuw nog slechts 390 hectare. Slecht voor het toerisme, nog slechter voor de landbouw.

Hvandeker : Ril, ril, ril. Past helemaal in het plaatje van punt 1.

3. DM 24/2. Essent wordt onderdeel van het Duitse RWE en Nuon ( 10 % marktaandeel in België) van het Zweedse Vattenfall. Deze laatste hoopt daardoor marktleider te worden in windenergie(via parken op zee ) in Europa. Ook kolenvergassingscentrales staan op het programma en ze zijn ook geïnteresseerd in kernenergie. Maar dat laatste zal functie zijn van het beleid van de lokale overheden.

Hvandeker : de grote spelers worden steeds groter en de kleine verdwijnen... een toch wel zorgwekkende evolutie als het om prijszetting gaat.

4. DM 24/2 Voor wie het autodelen belangrijk vindt, zijn de namen zoals Cambio, Autopia en Dégage waarschijnljk min of meer bekend. Hoe ze werken kan je lezen op hun websites :

www.cambio.be en www.autodelen.net

Hvandeker : Het kransje en de interesse groeit traag maar gestaag...  

 

De commentaren zijn gesloten.