23-02-09

Roetfilters en ademhalingsproblemen

gezinsbondhond

Roetfilters

De uitstoot van fijn stof in het verkeer vermindert fel onze luchtkwaliteit. Maatregelen zoals een verplichte snelheidsbeperking zijn daarop een eerste antwoord. De Vlaamse regering heeft nu ook definitief beslist de installatie van een roetfilter op euro-3-dieselwagens te subsidiëren. Dat zijn auto’s, gebouwd tussen 2000 en 2005, die tot dubbel zoveel roet uitstoten als recentere wagens. Er is een tussenkomst voor 80 procent van de kosten, met een maximum van 400 euro. Dit nieuwe systeem treedt allicht volgende maand in werking, na publicatie in het Staatsblad. Goed nieuws dus voor de luchtkwaliteit, het milieu en de gezondheid. Maar er bestaan geen wondermiddelen. Vlaams milieuminister Hilde Crevits wijst er terecht op dat de roetfilter niet optimaal werkt als je alleen maar kleine afstanden rijdt. Bewust en doordacht de fiets of het openbaar vervoer gebruiken blijft de boodschap!


Ademhalingsproblemen

Milieuproblemen hebben een zeer negatieve invloed op onze gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat ze een rol spelen in meer dan tachtig ziektes, zoals allergieën en luchtwegaandoeningen. De luchtkwaliteit in Vlaanderen behoort tot de slechtste van Europa. Daarvoor betalen we een hoge prijs: een daling van de levensverwachting met 13,5 maanden. Momenteel wordt het Nationaal Actieplan Leefmilieu en Gezondheid (NEHAP) voorbereid voor de periode 2008 tot 2013. Dat plan wil het aantal gevallen van ademhalingsproblemen, in de allereerste plaats bij kinderen, doen dalen. De Gezinsbond vraagt om deze problematiek hoger op de politieke agenda te plaatsen, want de feiten liegen er niet om. Zo’n complex thema vereist bovendien een internationale en interdisciplinaire aanpak. Als ’slechtste’ leerling van de klas zou België zich kunnen inspannen door meer initiatief te nemen. Naast een gezonder buitenlucht is er bijvoorbeeld ook meer aandacht nodig voor het binnenhuismilieu.

Studiedienst

Bron : De Gezinsbond dd 20/2/2009

Hvandeker : Ik heb een vraagje - betreffende vooral puntje 2- aan de mensen van de studiedienst van de Gezinsbond, die terecht zeer ongerust zijn over de kwaliteit van het leven : willen jullie eens even aan de mensen van de BAM ( Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ) vragen of ze jullie mening hieromtrent reeds gevraagd hebben ? Karel Vinck heeft reeds een bocht genomen richting ' alternatieven ', maar toch...  beter voorkomen dan genezen. En toch zelf eens vragen want op gebied van communicatie blijft er een probleem !   

De commentaren zijn gesloten.