30-01-09

Ja, we kunnen het ...

Hvandeker : ' Yes, we can ' klinkt niet alleen sterker, het is ook sterker. Maar ' ja, we kunnen het ' verwijst eigenlijk naar de rol die wij kunnen spelen in het klimaatdebat. Niemand kan het alleen, noch ginder, noch hier...

obamageloveninverandering

Wat zijn nu de strijdpunten in dit boek en in het toekomstig klimaatplan van Barack Obama ? Uit een exclusieve voorpublicatie , verschenen in DM van 17 januari 2009, komt naar voor dat de aanpak , op het gebied van energie en alle verwante aandachtspunten, zijn terug te brengen tot een programma van een 15-tal punten. Ik vrees dat het uitdiepen ervan slechts zal kunnen gebeuren na lezing van het boek zelf in zijn totaliteit. Maar 12.5 Euro is niet onoverkomelijk....

1. Aanscherping van de normen voor economisch benzinegebruik. Geen olie-import meer en bouwen van auto's die gevraagd worden.

2. 1.000.000 electrische wagens tegen 2015. Of ook hybride 1.3 literwagens. Of ook onderzoek naar accutechnologie.

3. Belastingvermindering voor gebruikers van energiezuinige auto's. Hoge aanschaffingsprijs compenseren door belastingtegemoetkoming.

4. Olieconcessies moeten aangesneden worden, anders verlist men de rechten op uitbating.

5. Zoeken naar een methode om snel met boringen te beginnen.

6. Versnelde aanleg van de gaspijpleiding door Alaska. Deze leiding levert 7,% van het Amerikaans gas. Goed voor tewerkstelling.

7. 5.000.000 nieuwe groene banen. Door volop in te zetten op duurzame en groene energie via onderzoek, ontwikkeling, opleiding, omscholing, isoleren, bouwen, aanleg ( bv van digitaal electriciteitsnet), enz.  

8. Verlaging van de CO2-uitstoot tussen nu en 2050, met 80 %. Met jaarlijkse schema's ( targets ).

9. Vaststelling van een lage CO2 norm voor brandstoffen.

10. Tegen 2012, 10 % electriciteit halen uit duurzame bronnen, zon, wind en aardwarmte.  Voor de overheid, als voorbeeldfunctie, moet dat 30 % worden.

11. De federale overheid moet vooroplopen bij de energiebesparing.

12. Innovatief en efficiënt energiegebruik in gebouwen. Zoveel mogelijk nieuwe gebouwen moeten CO2 neutraal worden.

13. Investering in een digitaal electriceiteitsnetwerk. Consumenten worden producenten.

14. Een leefbaarder en duurzamere leefomgeving. Meer autodelen en openbaar vervoer.

15. Amerika moet weer het voortouw nemen en de wereld verenigen in mondiale actie tegen opwarming van het klimaat. En meer doorgedreven samenwerking met alle andere machten in de wereld.

Hvandeker : ambitieus, en gelukkig maar want er is heel veel werk aan de winkel. Dit boek zou best op het nachtkastje van veel beleidsmakers moeten belanden.

21:39 Gepost door hvandeker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama, geloven in verandering |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.