30-01-09

Barack Obama omringt zich met degelijk volk.

obama1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvandeker : Als we afgaan op het reusachtig herstelplan dat Barack Obama heeft ingediend en ondertussen reeds is goedgekeurd door de kamer van volksvertegenwoordigers, zal het nodig zijn dat hij zich gedegen laat omringen. Wat energie, klimaat en voedsel betreft zijn het de volgende mensen van het ' klimaatteam ' die in het oog springen :

1. Tom Vilsack. minister van Landbouw. Er komt niet alleen meer aandacht voor de gezinslandbouw in de VS, er volgt ook een zoektocht naar alternatieve energiebronnen in deze agrarische context. Dit zal miljoenen banen scheppen en ons minder afhankelijk maken van olie. Hij is er ook van overtuigd dat armere landbouwregio's de andere kunnen bijbenen door verdere investeringen in alternatieve energie.  

2. Ken Salazar, minister van Binnenlandse Zaken. Verantwoordelijk oa voor gas- en olieboringen maar ook voor natuurreservaten. Viel in het verleden op door zijn verzet tegen de plannen van Bush om olie te boren in Alaska en andere groene regio's in de VS.

3. Steven Chu, minister van Energie. Moet voor een revolutie in de technologie zorgen door zowel de economie als het klimaat en de ecologie gezonder te maken. Deed oa onderzoek naar alternatieve en CO2-neutrale energiebronnen alsook energie-efficiëntie in gebouwen. Een van zijn uitspraken is de volgende ' ik weet niet of het publiek beseft dat de broeikasgassen die we vandaag uitstoten meer dan 10 jkaar lang gevolgen hebben'.

4. Lisa P. Jackson, hoofd van het federale VS-agentschap, belast met milieubescherming . Zegt ' het beschamende falen van de regering Bush, waar de wereld na Katrina getuige van was, gaf me een bijzondere appreciatie voor het belang van de publieke dienstverlening.

5. Carol M. Browner, sinds kort ook klimaattsarina genoemd en zal het energiebeleid , het klimaatbeleid en het milieubeleid coördineren. Zal ook een sleutelrol spelen in het uitwerken van een cap-and-trade wetgeving.

Bron : DM 12-17-18/12/08

Hvandeker : het is duidelijk dat sommige rollen en verantwoordelijkheden bepaalde ministeries overstijgen. Obama wijst er ook op dat het aanpakken van de opwarming van de aarde niet alleen een uitdaging is voor zijn klimaatteam maar ook voor alle Amerikanen. Internationaal moet er heel wat werk klaar zijn tegen einde 2009, waar het nieuwe klimaatverdrag op de rails moet gezet worden.

De commentaren zijn gesloten.