29-01-09

Test Aankoop : weer een bank vooruit

india

Hvandeker : Ik merk dat Test Aankoop steeds meer de aandacht trekt op de gevolgen van bepaalde toestanden op het milieu, naast haar klassieke rol van beschermer van de consument. Dat ze daarbij verder kijken dan hun neus lang is wordt aangetoond door 2 weliswaar kleine, maar belangrijke artikels in het nummer 528, februari 2009.

1. Ze trekken de aandacht op het belang van de 'Schone Kleren Campagne ' , die tot doel heeft mensen bewust te maken van het feit dat heel wat klederen nog steeds in mensonwaardige omstandigheden gemaakt worden. Aan genoemde campagne neemt T.A. bewust deel omdat zij vinden dat sociale verantwoordelijkheid er toe doet. Zie ook : www.schonekleren.be

2. Ze gaan ook in zee met JEP ( Jury voor Ethische Praktijken ) , een orgaan van de reclamesector in België. Sector en andere vertegenwoordigers ( oa consumentenorganisaties ) zitten samen en zorgen voor voldoende balans en objectiviteit. Volgens T.A. wordt er zeer ernstig gewerkt in deze Jury. Laat ons hopen dat T.A. voldoende aandacht blijft hebben voor de rechten van de consumenten.   

De commentaren zijn gesloten.