19-01-09

Niet allemaal tegelijk ! De schrootpremie...

slide0007_image013

Federaal minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne heeft in de marge van Europees overleg over de crisis in de auto-industrie gepleit voor de invoering van een schrootpremie in België. Hij dringt er bij de gewesten op aan hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Volledig terugverdiend
"Een mogelijk voorstel zou kunnen zijn: wie zijn auto van meer dan 10 jaar oud inlevert bij een recyclagecentrum en vervangt door een nieuwe milieuvriendelijke wagen, krijgt een premie van 2.500 euro", stelt hij. De minister dringt erop aan bij zijn regionale collega's om snel werk te maken van de invoering ervan. De budgettaire kost zou volledig worden terugverdiend door de meerinkomsten uit de belasting op inverkeersstelling van nieuwe wagens.

Stimulans voor autosector
De schrootpremie bestaat reeds in verscheidene Europese landen en werd op een informele Europese ministerraad in Brussel algemeen aanzien als een maatregel die de verkoop van nieuwe personenwagens een duw in de rug kan geven. De sector kampt immers met zware problemen. Als gevolg van de financieel-economische crisis daalde de verkoop de laatste maanden van vorig jaar met 8% en de vooruitzichten voor 2009 lijken nog minder rooskleurig.

Europese steun voor sector
Bevoegd eurocommissaris Günter Verheugen kondigde vrijdag na afloop van de bijeenkomst aan dat de Europese Investeringsbank (EIB) zal onderzoeken of ze extra kapitaal ter beschikking kan stellen van de industrie. De steun moet wel gekoppeld worden aan duurzaam energieverbruik en de reductie van CO2-uitstoot", zei Verheugen.

Eerlijke concurrentie
Het overleg diende echter vooral om de violen te stemmen en de eerlijke concurrentie binnen de Europese eenheidsmarkt te vrijwaren. "Iedereen was het erover eens dat er overheidssteun nodig is, maar ze willen ook dat die steun gecoördineerd wordt. Zowel in Duitsland, Frankrijk, Spanje als Zweden wordt gewerkt aan nationale steunmaatregelen voor de auto-industrie. De plannen van diverse lidstaten zorgen voor enige ongerustheid in België. De huidige begrotingssituatie laat de overheid niet toe om gelijkaardige steunmaatregelen te verlenen en dat kan tot concurrentieproblemen leiden.

Van Quickenborne, vroeg vrijdag dan ook nadrukkelijk aan de Commissie om erover te waken dat de concurrentie tussen fabrieken in verschillende lidstaten niet wordt verstoord. "Het kan niet dat nationale maatregelen in landen met een nationaal automerk ten nadele zijn van landen zonder nationale automerken, zoals België", zo verklaarde hij. De autosector zorgt in België direct en indirect voor 85.000 jobs en vertegenwoordigt een jaarlijkse omzet van 17 miljard euro. (belga/bf)

16/01/09 19u24
Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits "plant snel een overleg met de automobielsector" over de recyclagepremie en "brengt het dossier binnenkort naar de Vlaamse regering", zo heeft ze gereageerd op het pleidooi van Open Vld en sp.a voor de invoering van een schrootpremie.

Belangrijk
Crevits "stelt vast dat Open Vld en sp.a het voorstel van een recyclagepremie van toenmalig minister van Leefmilieu Kris Peeters nu zelf recycleren". Ze vindt het niettemin "zeer belangrijk" om het wagenpark meer milieuvriendelijk te maken en stelt dat een recylagepremie daartoe kan bijdragen. De minister wijst ook op bestaande stimulansen zoals de roetfilterpremie en op de beslissing om in de toekomst de autobelasting te hervormen op basis van milieucomponenten.

2.500 euro?
Federaal minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne wil dat België in navolging van Duitsland, Frankrijk en andere landen een schrootpremie invoert om de autosector te ondersteunen. Hij dringt er bij de Gewesten op aan hier zo snel mogelijk werk van te maken. Van Quickenborne denkt aan een premie van 2.500 euro voor wie zijn auto van meer dan tien jaar oud inlevert bij een recyclagecentrum en vervangt door een nieuwe milieuvriendelijke wagen. Ook de sp.a wil dat Vlaanderen een schrootpremie invoert. (belga/sam)
18/01/09 23u38
Bron : website HLN
Hvandeker : De excellenties vallen weer over elkaars voorstellen en willen niet dat men elkaars vliegen afvangt.  De schrootpremie is vooral bedoeld om de automobielsector te ondersteunen en heeft slechts als ' bijproduct ' dat het totale wagenpark een klein beetje milieuvriendelijker wordt. Want de wagens van 9.5 jaar blijven vervuilen. Ondanks de roetfilterpremie en de verkeersbelasting op basis van milieucomponenten ( voor wanneer ?  ) . Het eindresultaat : steeds meer auto's op deze wereldbol want waar gaan de oude wagens naar toe ? Juist, niet op de schroothoop maar naar Afrika, Oost Europa, Azië, ... Een sluitende gewestelijke , federale en Europese regelgeving met aandacht voor sluitende controles, dat is niet voor direct. Dus : slechts woorden in de wind ?

Commentaren

CO2 www.co2logic.com

Gepost door: john | 19-01-09

Criteria voor deze premie? Mocht men nu als additionele criteria voor deze premie een CO2 uitstoot beneden 110gr voor de nieuwe wagen instellen, dan zou dit alvast een duidelijkere doelstelling hebben en wat meer effect.

Gepost door: Didier | 22-01-09

Criteria voor deze premie? Didier bedankt voor de tip: Zonder harde afspraken geen goede wetgeving want wat is tenslotte ' milieuvriendelijk ? 100 mensen, 100 verschillende definities

Gepost door: Hugo Van Damme | 22-01-09

De commentaren zijn gesloten.