13-01-09

Omtrent dédé.... en het smogalarm

file

Hvandeker : Gewoonlijk ga ik uit van de kracht van het eigen gedachtengoed, maar nu werd het me wat te veel. Temeer omdat ik in heel wat lezersbrieven in De Morgen een klankbord kreeg van mijn eigen mening. Anders geformuleerd maar met ongeveer dezelfde overtuiging.

10/1/09 : Kristina Naeyaert uit Wevelgem schrijft : ' als maatregel om de piek van het fijn stof op te vangen werd tijdelijk de vermindering van de snelheden op autowegen ingevoerd. Met als gevolg : minder stof in de lucht, minder files, minder ongelukken en minder energie-verbruik. Dus goed voor de gezondheid, maar ook voor de economie, het milieu en het algemeen welzijn. Met een beetje gezond verstand zou men dus moeten besluiten dat die tijdelijke maatregel dus beter een algemene maatregel zou worden. Wie durft dat hardop zeggen ? '

13/1/09 : Jelle Reyniers uit Sleidinge schrijft : ' De snelheidsbeperking bij smogalarm is een zeer effectieve maatregel. Alle beetjes helpen om onder de fijnstofnorm van 70ug/m² te geraken. In de toekomst zullen we vaker dergelijke maatregelen moeten treffen, want volgend jaar worden de normen aangescherpt door de EU. Tegenstanders van die maatregelen kunnen zich bovendien troosten met de gedachte dat het aantal geflitsten zal dalen tijdens perioden van smogalarm.

13/1/09 : Stefan Flipkens uit Kinrooi schrijft : ' Van leven ga je dood, gelukkig maar. Laat ons er dan van genieten en verlos ons van valse onheilsprofeten ( déde ). Dilettante demagogen als dédé die in Vlaanderen weer het hoogste woord voeren in het luchtvervuilingsdebat.  In zijn kielzog een kilometerslange file van zelfverklaarde denktankers en pseudo-experts die gefundeerde betogen zoals die van Dr. Marc Goethals platwalsen als een kadaver op de weg. Wetenschappelijk correct moet het afleggen tegen drogredeneringen. Gelooft dédé nu echt dat het ongerepte, ja ongebreidelde  rijplezier uit de reclame-advertenties mogelijk is in ons lintbebouwingsland ? Als dédé de asfalteringsdrang van zijn betoncredo consequent doorvoert, kunnen we binnen enkele jaren alle verkeersborden in België opruimen en vervangen door 1 bord : Bebouwde kom België, maximum snelheid 50 km per uur ' .

Hvandeker : Niet alleen dit bord, maar ook een ander zou ingang kunnen / moeten vinden. ' Permanent smogalarm, permanent 90 km/uur '. Samen met meer structurele maatregelen zoals ontmoedigen van diesel, subsidie voor roetfilters, meer openbaar vervoer, rekeningrijden, minder vrachtverkeer, meer controle op de industrie en op de huisverwarming, ed zou dat een verbetering kunnen opleveren. Vlaanderen transitregio gaat daar regelrecht tegen in. Vlaanderen verder uitbouwen als logistieke draaischijf is een volstrekt foute beleidskeuze waar wij met zijn allen vroeg of laat de dupe ( en ziek )- van ziek zijn ga je soms ook dood- van worden. Als de langetermijnmaatregelen er niet komen dan resten soms alleen nog de korte termijnmaatregelen. Beter dat dan niets, voorlopig toch. Waarom luistert het beleid niet naar echte gezondheidsexperts zoals Dr Marc Goethals ? Hij wordt door hen steevast als zwartkijker en als dwarsligger opgevoerd, iemand hij niet past in het plaatje van het korte termijnparadigma van het huidige beleid. Het trieste gevolg is dat er geen rekening kan gepresenteerd worden want de effecten zijn pas voor binnen enkele jaren... en dan... juist.    

  

De commentaren zijn gesloten.