04-01-09

Milieu-econoom Aviel Verbruggen : de ware energiefactuur

aarde

Hvandeker : Ik ben ondertussen al een tijdje op zoek naar de werkelijke kostprijs van energie, met inbegrip van de soms verdoken subsidies enerzijds en de ' maatschappijkost ' anderzijds. In dit verband zou het mischien nuttig zijn dat ik mij het boek van Professor en milieu-econoom Aviel Verbruggen ( UA ) eens aanschaf. Mocht jij dat ook willen doen : volg...

http://www.managementboek.nl/boek/9789089240170/de_ware_e...  

De bespreking komt nog maar kort samengevat komt het hier op neer : Nu dat Kyoto dreigt serieus uit de bocht te gaan, kunnen we ons beter richten iop een andere aanpak, een ' plan B'. Afspraken maken over emissiedoelstellingen heeft weinig zin, zo is gebleken. We proberen ook reeds 50 jaar afspraken te maken over bevolkingsbeperking, een betere verdeling van de mondiale voedselverdeling en welvaart maar we geraken er blijkbaar nooit. Zels als er afspraken worden gemaakt via papier, stevige handdrukken ea protocols, zelfs lokale wetgevingen : er komt weinig tot niets van of de afspraken worden niet nageleefd. Na regering A komt regering B. Daarom moeten we Kyoto herzien of zelfs weggooien en helemaal opnieuw beginnen, volgens de principes van een drietrapsraket :

1. De onderste trap, waar het momenteel nog mangelt, gaat over hoe we energie belasten, een juiste prijszetting van de energie : weg met subsidies voor risicovolle systemen, de ware energiefactuur aanrekenen en de opbrengsten ervan recycleren/recupereren om meer efficiënte en duurzame energieuitvindingen en investeringen te bekostigen.

2. De tweede trap is het verlagen van de energie-intensiteit en zorgen dat het energieverbruik efficiënter wordt.

3. Derde en finale trap : betaalbare hernieuwbare energie. De fossiele en nucleaire energie heeft geen enkele toekomst.    

De commentaren zijn gesloten.