06-12-08

Al eens van avaaz.org ( de wereld in actie ) gehoord ?

bij

Avaaz.org geeft burgers een stem.

Avaaz heeft als ondertitel “De wereld in actie”. De missie van Avaaz is (samengevat): “Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering en escalerende (religieuze) conflicten bedreigen onze gemeenschappelijke toekomst. Daarom komen mensen uit de hele wereld samen op de site van Avaaz.org om de internationale politiek te beïnvloeden. Avaaz betekent in verschillende talen "stem"of "lied". Het is een community van wereldburgers. Avaaz zet zich in voor de belangrijkste actuele internationale vraagstukken. Het doel van Avaaz is internationale beslissingen te beïnvloeden zodat deze beslissingen niet uitsluitend door de politieke elite en onbetrouwbare bedrijven worden genomen. Avaaz.org leden zetten zich in voor een vredelievende en rechtvaardige wereld en voor globalisering met een menselijk gezicht”.

”In onze samenhangende wereld hebben politieke leiders en ondernemingen een aanzienlijke invloed op ons allemaal. Om de macht van wereldleiders en internationale ondernemingen te compenseren bouwt Avaaz.org een invloedrijke beweging van burgers zonder grenzen. Hoewel burgers niet over dezelfde middelen als regeringen, ondernemingen of de media beschikken, kunnen wel miljoenen mensen vanuit de hele wereld gemobiliseerd worden. Op deze manier ontstaat een internationale publieke opinie over belangrijke onderwerpen als armoede, klimaatverandering, mensenrechten en internationale veiligheid. Een publieke opinie waar men niet om heen kan”.

”Met de laatste technologie is Avaaz.org in staat om gewone mensen uit de hele wereld in direct contact te brengen met internationale besluitvormers, ondernemingen en de media. Door inschrijving kunnen leden van Avaaz.org updates ontvangen. Via e-mail tekstberichten wordt men op de hoogte gehouden van nieuwe campagnes en mogelijkheden om on- en offline mee te doen aan campagnes voor dringende internationale vraagstukken”.

Avaaz.org biedt dus naast het consumeren van nieuws ook de gelegenheid om als individueel burger zijn stem te laten horen. Het is een podium waar velen – honderdduizenden per actie en in totaal al meer dan 7,5 miljoen mensen – bij elkaar komen en dan gaat ook de macht van het getal meespreken. Het ondertekenen van petities en verklaringen geeft net dat gevoel om niet geheel machteloos te zijn als individuele burger.

 Ga eens langs ? voor meer informatie over een betere wereld ... 

De commentaren zijn gesloten.