27-11-08

Over het fijn stof in Panorama : U kijkt toch ook op 30/11 ?

Panorama 30/11: fijn stof in dieselland

24-11-2008 · 2 reacties

Klik op de witte driehoek voor een fors fragment uit de eigen reportage van Panorama

Schoon genoeg - Fijn stof in dieselland

Fijn stof, je ziet het bijna nooit, maar het maakt zieken en doden aan de lopende band. België, en zeker het dichtbevolkte Vlaanderen, staat aan de absolute top in Europa. Jaarlijks sterven 12.000 Belgen een vroegtijdige dood door fijn stof. En vergeleken met dat andere fijnstofland Nederland doen onze politici daar erg weinig tegen.

Gemiddeld levert elke Belg dertien maanden van zijn leven in door de dodende smog. We voldoen op verre na niet aan de Europese fijnstofnormen.

De dieselmotor

c_pano_fijnstof2.jpg

Een van de hoofdschuldigen is de dieselmotor. Diesel stoot 50 keer meer fijn stof uit dan benzine. En laat België nu het dieselvriendelijkste land ter wereld zijn. De huidige fiscale maatregelen stuwen mensen en bedrijven almaar meer naar dieselwagens.

Enkele voorbeelden : diesel is na raffinage de helft duurder dan benzine, maar de Belgische accijnzen maken ze aan de pomp een stuk goedkoper. En in Nederland worden roetfilters stevig gesubsidieerd, bij ons zo goed als niet.

 Bouwwoede

c_pano_fijnstof5.jpg

En ook de manier waarop we met onze ruimte omspringen, jaagt fijn stof de lucht in. De Vlaamse overheid heeft resoluut gekozen voor de uitbouw van Vlaanderen tot logistieke topregio van Europa. En dus botsen de economische belangen met de belangen van de gezondheid, want logistiek betekent verkeer, veel verkeer.

c_pano_fijnstof4.jpg

Zo onderzoekt Panorama onder meer de plannen om de Brusselse Ring tussen Zaventem en Groot-Bijgaarden te verbreden, op sommige trajecten tot 17 rijstroken. Daardoor dreigt de Ring nog meer verkeer aan te zuigen, en snel weer dicht te slibben.

Nuttige links:

Fijn stof volgens de VMM
Bronnen van luchtverontreiniging volgens de VMM
Metingen over fijn stof, met cijfers overschrijdingen
Dieselwagens, stand van zaken
Schone personenwagens
Schone vrachtwagens
Studie over fijn stof
Onderzoek over fietsers en luchtverontreiniging
De luchtkwaliteit in de drie gewesten

DM : 27/11 Volgens alle experts ( uit Finland, Duitsland, Nederland, België en Spanje)  welke aanwezig waren op een ' tunnelcongres ' georganiseerd door de actiegroep stRaten-Generaal is ' een tunnel onder het Noorden van Antwerpen goedkoper, veiliger en milieuvriendelijker dan de Lange Wapperbrug.

Hvandeker : Dat eenzelfde Europese fijnstofnorm anders ' geïnterpreteerd ' wordt in België dan in Nederland is op zich reeds bizar. Tenzij de wetgeving terzake dat toelaat. Bovendien heeft men op het tunnelcomplex het woord gegeven aan ingenieurs, mensen die over dezelfde dingen anders denken dan artsen. Dat aspekt moet volgens mij nog meer primeren dan welk ander element ook. Als bewezen zou worden wat de gevolgen op korte en lange termijn kunnen zijn en daar nog eens een kostenplaatje naast het miserieplaatje wordt aan opgehangen dan zou het bijna misdadig zijn die Kwelduivel te verkiezen boven de andere alternatieven.   

De commentaren zijn gesloten.