20-11-08

Weekboek voor de vrienden van de ecologie

langewapperbrug

1. DM 20/11 : Annemie Verhoeven, Verbondssecretaris ACW-Antwerpen, juicht toe dat er eindelijk maatschappelijk debat is over masterplan, oosterweel, etc. Cruciaal in een democratie, etc, etc; En ze wil ' goed samengestelde focusgroepen ' om te praten over allerlei alternatieven. En op zoek gaan naar wat de ' gewone ' mensen hierover te zeggen hebben. De bewoner, de deelnemer aan het vervoer, de werknemer , de zelfstandige , het schoolgaand kind. En alle invalshoeken moeten belicht worden : economische, milieutechnische, financiële en zelfs historische. En als de resultaten van al deze gesprekken op een juiste manier een juiste plaats krijgen binnen het onderzoek, dan is dat vele malen beter dan een ja-neen referendum. Dat standpunt , een pleidooi voor een democratie die verfijning kent door op een doorgedreven manier participatie in te bouwen in besluitvormingsprocessen, herhaalt ze de week nadien nogmaals als het gaat over het ' masterplan ' voor de Scheldekaaien... 

Hvandeker : Er is een onderzoek naar de alternatieven lopende. Het referendum  ( reeds 28.000 mensen hebben getekend ) komt er ook aan. Hoe deze mevrouw ' de goed samengestelde focusgroepen ( volgens haar niet alleen uit Antwerpen, maar ook uit het Waasland, de Noorderkempen en zelfs de rest van Vlaanderen ) zal samenkrijgen, is me een raadsel. Dan zijn we binnen enkele jaren nog aan het praten en tegen dan is er mogelijk weer een bank die geld wil lenen . Alleen al uit een puur financieel standpunt zou de goedkoopste oplossing ( en we kennen die ) de beste zijn , naast de minst vervuilende . En dat vind ik ook een lacune in het betoog van Annemie : ze heeft het oa over een historische benadering van dit alles, maar de levensbelangrijke aspekten rond gezondheid ? Oeps vergeten. En hoe ga je het schoolgaand kind een stem geven ? Al met al een redelijk ' lege doos ' , erg laat geformuleerd en een hopeloze vereenvoudiging van dit , zo zegt ze zelf , heel complex dossier. Een te simpel hersenspinsel... dat wel . Er is reeds zoveel te doen geweest om de ' vermeende ' vetragingsmechanismen vanwege Straten Generaal en Ademloos e.a. ( het moet eindelijk eens beslist worden, zeggen de betonboeren en C° ) en nu dit. Begrijpe wie kan.   

2. DM 19/11 : Gent lanceert auto op aardgas. Alle begin is moeilijk ( één en slechts één auto ).

Hvandeker : Minder CO2, benzeen en zwavel, daar gaan we voor.

3. E.On zal, zo zeggen ze , een steenkoolcentrale bouwen ' zonder CO2 '. Er is wel CO2, 5 tot 6 miljoen ton per jaar, maar deze zal worden opgevangen en vervoerd naar Rotterdam ' ter recuperatie '. Het wordt wel een mastodontproject ( 1.5 miljard Euro ) waarvoor ze begin volgend jaar een vergunningsaanvraag indienen. Het MER is nu reeds voor 80 % klaar. Volgens E.ON ligt het energierendement op 46 % tegen 36 % bij de huidige centrales.

Hvandeker : We hebben in Antwerpen al zo veel ' vuiligheid ' , dit kan er echt niet meer bij. De volksgezondheid moet ook in deze het belangrijkste criterium worden : willen wij ook een kilometerdikke roetwolk boven ons hoofd zoals in China en India ? Wanneer zal iemand de moed hebben om de verborgen ( toekomstige ) medische kosten in kaart te brengen ? Wanneer zullen de artsen een stem krijgen in het debat ( zie ook vzw Ademloos, de naam is niet toevallig, wanneer vallen we in Antwerpen en omstreken zonder adem ? ). Wie ligt er wakker van het energierendement als je nog amper wat frisse en gezonde lucht kan vinden ? En hoe wordt CO2 ( hier dus in Rotterdam ) ' gerecupereerd ' ?   

maskermaske

De commentaren zijn gesloten.