17-11-08

Vraag Peeters om zich te verzetten tegen een nieuwe steenkoolcentrale: het antwoord

vuilfabriek2

Hvandeker : Ik heb het gevraagd en dit is Peeters ' ( snelle, waarschijnlijk een beetje op voorhand klaargestoomde ) antwoord, waarvoor dank. En ik citeer de kern van de zaak :

' Op dit ogenblik is er nog geen vergunningsaanvraag voor deze nieuwe steenkoolcentrale ingediend. Ik kan U echter vezekeren dat mocht er zo'n aanvraag ingediend worden zij zal onderworpen worden aan een milieueffectenbeoordeling en dat de bevoegde overheid in alle transparantie en rekening houdend met de verenigbaarheid met haar verplichtingen inzake CO2 uitstoot deze zal beoordelen. '

Wordt ver- en opgevolgd... 

 

De commentaren zijn gesloten.