11-11-08

Weekboek van en voor de vrienden van de ecologie

DM 8/11/2008 : Een aantal prominenten, waaronder geneesheren, hoogleraars, voormalige schepen, ereburgemeester, specialisten, professoren en dies meer ( VZW Ademloos ) hebben nogmaals een aantal belangrijke elementen in de discussie over de Lange Wapper naar voor geschoven:

1. Het verband tussen milieu en gezondheid is duidelijk en dus moeten medici een belangrijke stem krijgen in dit debat.

2. Vanwege politiek en promotoren is nog steeds geen ernstig rapport bekend inzake de maatschappelijke kosten en baten.

3. In de planning en berekening zijn dus alleen ' aannemersgeboden kosten ' meegenomen, niet de medische kosten.... Oosterweel kost dus veel meer dan de 3.5 miljard welke tot nu toe werd aangenomen als realistisch.

4. De ultieme verantwoordelijkheid van de artsen ligt in het maatschappelijke veld, dus inclusief medische en planologische componenten.

5. Oplossingsmodellen moeten ervan uitgaan en vertrekken vanuir het feit dat 250.000 Antwerpenaren wonen binnen een straal van 3 kilometer van extreem druk verkeer.

6. Bam en haar financiers krijgen een vetorecht tot 2050 bij het ontwikkelen van oplossingen. Bovendien zoekt men zoveel mogelijk passages via tolpunten ipv zo weinig mogelijk.   

Hvandeker : Wat mij vooral treft is het feit dat dit soort berekeningen bijna nooit rekening houdt met toekomstige maatschappelijke kosten, alhoewel niet exact te kennen toch redelijk inschatbaar zijn. Dat geeft ook aan dat beleidsmensen steeds opnieuw op veel te korte termijn bezig zijn ( om opnieuw verkozen te worden ) .  

DM 6/11/2008 : Regeringen in Aziatische opkomende economieën investeren fors in milieu en het wegwerken van vervuiling ( veel vervuilde steden, grote producent van broeikasgassen, niet te overziene afvalbergen, lucht- en watervervuiling) als gevolg van snelle economische groei en verstedelijking. Goed nieuws voor beleggers ?

Hvandeker : Investeren in de werkelijke economie ( en milieueconomie wordt daar een steeds belangrijker stuk van ) is zinvol. Ook voor kleine beleggers, mits enkele basisregels en wat gezond verstand te hanteren. Er is keuze te over maar voorafgaande studie van de onderliggende bedrijven en raadpleging van specialisten terzake blijft erg noodzakelijk.

DM 30/10 : Als eerste land ter wereld heeft Groot-Brittannië , na een lang gevecht, nu eindelijk een bindende klimaatwet. Oa een vermindering met 80 % van de CO2-uitstoot tegen 2050 en het meenemen van de uitstoot van lucht- en scheepvaart in deze berekeningen vallen daarbij op. Ook het vooruitschuiven van jaarlijkse doelstellingen zijn bindend en erg belangrijk. De druk op Europese en nationale overheden neemt nu verder toe en dat is, als neveneffect, niet niks. De ' Big Ask ' campagne heeft mede voor deze doorbraak gezorgd.

Hvandeker : Een overwinning over de hele lijn. Hopelijk wordt daarvan niets ' teruggedraaid ' door toekomstige actoren. Voor wanneer in andere landen, voor wanneer in België ?

DM 31/10 : Groene economie, groene New Deal. Ban Ki Moon geeft een voorzet om de totale economie te herdenken in functie van mens en milieu, werk en welzijn. De klimaatcrisis ongemoeid laten zal de huidige economische , sociale en financiële crisis alleen maar erger maken. Het rapport Stern rekende voor dat wachten met maatregelen 10x meer zal kosten dan maatregelen nu nemen. Een groene Keynes ( maatregelen van anticyclisch beleid ) kan een antwoord bieden aan economische recessie, jobtekort, voedselschaarste, stijgende energieprijzen, verlies aan natuurlijk kapitaal en klimaatopwarming. Bart Martens, Vlaams Parlementslid en senator voor Spa zet in zijn brief van de dag deze argumenten nog eens op een rijtje.

Hvandeker : Anders geformuleerd is deze aanbeveling ongeveer dezelfde van de heer Ban Ki Moon. Als informatie en stelling is dit alles ok, nu nog de praktijk.

DM 30/10 : Europa overweegt 40 miljard te pompen in de autosector, voor onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke wagens. Zoals in de VS, alleen is het daar subsidiëring van een industrie aan de rand van de afgrond en in Europa zijn deze sommen bedoeld ter financiering van milieuvriendelijke wagens.

Hvandeker : Belastinggeld voor een industrie welke tot op vandaag het milieu nooit echt ernstig heeft genomen en daardoor te traag heeft gereageerd op een veranderende wereld. En het argument ' tewerkstelling ' wordt dan maar bovengehaald om de publieke opinie te masseren. Zie ook dossier ' vliegtuigtaks ', idem dito. Milieuvriendelijke wagens moeten ook geproduceerd worden...   

DM 29/10 : 8 landen zorgen voor 50 % van de ecologische voetafdruk, volgens het Wereld Natuur Fonds ( WNF-WWF). Zowel de VS en China zijn ' goed ' voor elk 20 % en Brazilië, Rusland, India, Australië, Canada en Argentinië samen zijn ' goed ' voor samen 10 %. Op dit moment verbruiken we 30 % meer bronnen dan de aarde aan kan. Om in dat tempo te blijven consumeren hebben we allemaal samen tegen 2030 twee planeten nodig. Dit zijn globale cijfers maar de voetafdruk in andere landen en per persoon zijn soms nog erger : bv 9.5 ha voor de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit 8.8 ha, Denemarken 7.9 ha en België toch ook 5.1 ha.

Hvandeker : Het heeft echter weinig zin om individuele landen te culpabiliseren, maar heel veel landen kunnen echt wel beter, mits eerlijk beleid.  Sommige landen zijn nu eenmaal groter dan andere en moeten groeien om het hoofd boven water te houden. Maar ze zullen ook inspanningen moeten doen, goed verdeeld maar rechtvaardig en rekening houdende met de draagkracht en de ( on)mogelijkheden om in te leveren .         

De commentaren zijn gesloten.