23-10-08

Heel veel extra groene jobs deel 2 : De Grote Groene Jobmachine

aarde

Hvandeker : Deze keer is het niet het WHO (zie posting dd 20/10 ) maar de topman van de VN de heer Ban Ki Moon die zijn nieuwe ' Groene New Deal ' in de schijnwerpers zet. Bron DM van 23/10/2008

' In de periode 1933-1936 lanceerde de Amerikaanse president Roosevelt zijn plannen voor nieuwe banen, hervormingen van het zakenleven en van het financieel systeem alsook een algemene reanimatie van de economie en hij noemde dat ' De New Deal '. Ban Ki Moon heeft daar vandaag zijn eigen nieuwe groene versie van klaar. Bovendien vraagt hij zich af of we het ons kunnen veroorloven de klimaatverandering aan te pakken. Hij zegt dat we het ons niet kunnen veroorloven dit NIET te doen. Hij weet dat de klimaatverandering het voortbestaan van onze planeet bedreigt en dat het probleem iedere dag wat groter wordt, maar gaat in zijn betoog enkel uit van elementaire economische regels. Er is vandaag gewoon nood aan nieuwe banen, veel nieuwe banen. De VN roept zakenmensen en politici op zich te concentreren - ver weg van het financiële geknutsel en geklungel - op productieve, groeibevorderende investeringen welken veel banen scheppen. En dat ze tot het besef komen dat de belangrijkste problemen van vandaag met elkaar te maken hebben : stijgende energieprijzen, stijgende grondstofprijzen, voedselcrisis, financiële crisis, een groeiend tekort aan brandstof, voedsel, schone lucht en drinkbaar water. Alleen een duurzame ontwikkeling en een globale omarming van een globale groene groei is de juiste weg. En zowel de VS, Europa , China en nog een aantal andere landen zijn er zich van bewust en een beetje mee bezig. Er is gewoon geen alternatief, vele tientallen miljoenen banen zullen het gevolg zijn van slimme privé-investeerders en slimme overheden en regeringen.

En hij besluit : Alleen duurzame ontwikkeling biedt een blijvend vooruitzicht op sociaal welzijn en welvaart. Nu we worden getroffen door een financiële crisis en een klimaatcrisis kunnen we dus 2 vliegen in 1 klap slaan. Groene groei is een oplossing voor de armoede en een oplossing voor de klimaatverandering. Voor de armen der aarde is het de sleutel tot ontwikkeling en voor de rijkeren het pad naar de toekomst.

Hvandeker : Een mooi en waarschijnlijk correct verhaal dat echter ook nog moet verkocht worden. En de tegenwind van zij die deze verandering niet willen zal zwaar zijn. Maar het is duidelijk dat een aantal belangrijke neuzen stilaan in dezelfde richting staan. Zoals reeds gezegd : de ' tanker ' van de huidige economie moet dringend van koers veranderen en een tanker is geen zeilboot. Maar als hij keert dan zal de economie er veel ecologischer uitzien, want de ecologie is - op termijn - de stroming van de 21ste eeuw. Vroeg of laat zal men inzien dat heel wat problemen van vandaag met elkaar verweven zijn... en dat een globale aanpak  van al deze problemen tot de beste resultaten zal leiden.    

De commentaren zijn gesloten.