20-10-08

Het klimaat warmt ( nog) sneller op dan eerst gedacht.....

Snellere verandering klimaat zal België hard treffen"

overstroming

 Het klimaat verandert sneller dan wetenschappers tot nu toe voorspeld hadden. Ook in België zijn ernstige gevolgen te verwachten, met meer en intensere stormen, overstromingen en verhoogde ozonconcentraties in de zomer. Dat meldt het WWF. De organisatie voor natuurbehoud wil dat Europa zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent doet dalen.

Faster, stronger, sooner
In het rapport "Climate change: faster, stronger, sooner" ("Klimaatverandering: sneller, sterker, vroeger") verzamelde WWF naar eigen zeggen nieuwe wetenschappelijke gegevens, die aantonen dat het klimaat sneller verandert dan wat het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) in zijn recentste rapport voorspelde.

Noordpool
De Noordpool zal volgens WWF dertig jaar vroeger dan voorspeld zijn ijs verliezen. Het zomerijs zou volledig kunnen verdwijnen tussen 2013 en 2040, iets wat in meer dan een miljoen jaar nooit gebeurd is.

Zeeniveau
Het zeeniveau zal tegen het einde van de eeuw meer dan 1,2 meter hoger liggen, of ruim twee keer meer dan de 0,59 meter die het IPCC als maximumstijging voorspeld had. "Enorme gebieden aan de kust lopen daardoor meer risico's op overstromingen", aldus WWF. "Het gebied rond de Middellandse Zee zal meer en meer te kampen hebben met langdurige droogte. De gletsjers in de Zwitserse Alpen zullen blijven slinken, wat ervoor zal zorgen dat waterkrachtcentrales minder stroom zullen kunnen opwekken. De temperatuurstijgingen hebben er bovendien nu al voor gezorgd dat er minder tarwe-, maïs- en gerstopbrengst is."

Meer wind
De gevolgen van de klimaatverandering zullen zich volgens de natuurbehoudsorganisatie ook in België laten voelen. "Zo zullen het aantal en de intensiteit van de stormen over de Britse eilanden en de Noordzee verhogen, wat zal leiden tot hogere windsnelheden en grotere schade in West- en Centraal-Europa", aldus WWF.

Ozon
Verder zal de concentratie aan ozon, een component van luchtvervuiling, in de zomer vooral in België, Engeland, Duitsland en Frankrijk verhogen. In het grootste deel van Europa zou het ook meer gaan regenen, waardoor de kans op overstromingen en schade stijgt.

Zeedieren
"De ecosystemen in de Noordzee en de Baltische Zee zullen blootgesteld worden aan de hoogste temperaturen sinds het begin van de metingen. Die opwarming zorgt ervoor dat lokale soorten zeedieren en -planten zich niet meer kunnen aanpassen, wat leidt tot belangrijke veranderingen in de ecosystemen van de zee", luidt het.

Experts
WWF roept de Europese Unie (EU) daarom op om haar uitstoot tegen 2020 met minstens 30 procent te laten dalen in vergelijking met 1990. "Daarnaast moet de EU substantiële steun en financiering geven aan de zich ontwikkelende landen, zodat ook zij de klimaatverandering kunnen aanpakken en zich kunnen aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen ervan."Het WWF-rapport wordt ondersteund door enkele klimaatexperts, onder wie Jean-Pascal van Ypersele, professor Klimatologie en Milieuwetenschappen aan de Université Catholique de Louvain en vicevoorzitter van het IPCC.
Een verhoging van de uitstootreductie van 20 naar 30 procent tegen 2020, kan Europa tot 25 miljard euro besparen. Dat blijkt uit berekeningen van het WWF.

Gezondheidskosten
Het verhogen van de Europese doelstelling van 20 naar 30 procent minder uitstoot tegen 2020, zorgt voor 8.000 minder ziekenhuisopnames per jaar, en 2 miljoen minder verloren werkdagen. Dat zou zorgen voor een besparing in de gezondheidskosten tussen 6,5 en 25 miljard euro, aldus de studie van het WWF, de Health and Environment Alliance (HEAL) en Climate Action Network Europe (CAN-E). Zowat 369.000 mensen sterven elk jaar voortijdig door de luchtvervuiling, en de kosten daarvan zouden jaarlijks oplopen tot 3 à 9 procent van het BNP van de EU.

Maatschappij
"De huidige discussies over klimaatverandering gaan allemaal over de kosten voor de industrie en de economie, terwijl de kosten van de klimaatverandering voor de maatschappij hoofdzakelijk genegeerd worden", reageert Sam Van den Plas, Climate Change Officer van WWF-België. "Het is essentieel dat men inziet dat maatregelen om propere energiebronnen te promoten, en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, niet alleen de klimaatverandering zullen beperken, maar ook de luchtvervuiling verminderen en de levenskwaliteit van de Belgische burgers zullen verbeteren."

De ngo's roepen het Europese Parlement dan ook op om ambitieus te zijn en de emissiereductie op te trekken tot 30 procent

 

Bron : Belga en diverse mediawebsites

Hvandeker : Ze komen wel erg snel met steeds slechtere berichten en ik ben zelfs geneigd om dat te geloven. Omdat ik denk dat, gezien de hoogdringendheid van het probleem, er steeds meer - en dus per definitie meer betrouwbare - metingen noodzakelijk zijn en ook gebeuren. Daardoor zal de toevalsfactor in/van de meetresultaten verminderen. Als dat besef doordringt bij de bevolking en bij de beleidsmakers dan zit de kans erin dat er nog tijdig reactie komt, ondanks het feit dat vandaag alle aandacht gaat naar ons aller zuurverdiende centen.

Daarom ook mijn oude vraag : wanneer zullen de kosten van de klimaatverandering, oa ziekenhuiskosten en vele andere , verplicht in de kostprijs van een product worden verrekend ? Als bedrijven daar een factuur voor zullen ontvangen van de overheid of andere instanties. De vervuiler betaalt en dit geld is dan per definitie een component van de kostprijs, niet ?  

De commentaren zijn gesloten.