19-10-08

1 steenkoolcentrale = 2 miljoen auto's

Als er in de Antwerpse haven een nieuwe steenkoolcentrale zou komen, dan zal deze , met zijn 6.000.000 ton, evenveel CO2 'produceren' als 2.000.000 auto's. Of nog anders geformuleerd id dit zoveel als de totale achterstand die België nog heeft om aan het Kyotoprotocol te voeldoen. En Antwerpen is heeft nu reeds een van de vuilste luchten van Europa: CO2, fijn stof, kwik en ammoniak... het is er allemaal in grote hoeveelheden te vinden. Zeg maar een piekplek. Maar er is nog geen beslissing. De milieucommissie van het Europese Parlement besliste overigens gisteren dat er vanaf 2015 geen nieuwe steenkoolcentrales mogen gebouwd worden, tenzij ze de geproduceerde CO2 ook kunnen opslaan. Bron : DM 8/10/2008

Hvandeker : Alle pistes liggen dus nog open. Gelukkig zijn er Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, Bond Beter Leefmilieu en Friends of the Earth die de ' bewegingen ' scherp in het oog houden en niet zullen nalaten dingen aan de kaak te stellen.

vuilfabriek
  

De commentaren zijn gesloten.