19-09-08

Hugo's kort groen nieuws van nu en toen

colainafrica

DM 18/9 : Volgens het federaal Planbureau kan België de sociaal economische impact van het Europees klimaat- en energiepakket met de vingers in de neus aan. Er zullen zelfs heel wat nieuwe jobs opgeleverd worden. Van de 13 % hernieuwbare energie kan België er zelf 12.3 % leveren. Het patronaat stelde steeds, hierdoor gesteund door Hilde Crevits, dat 8 % het maximaal haalbare was.

Hvandeker : Zo zie je maar dat wat voor de een onmogelijk is, voor de ander gemakkelijk is. Alles hangt van het petje af...

DM 18/9 : Duurzaam en energiezuinig wonen eindelijk doorgebroken. Kandidaat bouwers en verbouwers schenken steeds meer aandacht aan oriëntatie van de leefruimte, risico van oververhitting door zonwerende beglazing, het exacte K-peil, het isolatiemateriaal, de verwarming via condensatieketels, recuperatie van regenwater, enzovoort.

Hvandeker : Het heeft wat langer geduurd dan gehoopt, maar samen met de geldbeugel heeft ook het milieubewustzijn zijn deel in de beslissingen bijgedragen.

DM 18/9 : Het US Huis van Afgevaardigden keurt olieboringen, buiten de 80 - kilometergrens, goed. Mits goedkeuring van de betreffende staat. Bovendien maakt de nota miljarden dollars vrij ten behoeve van de ontwikkeling van schonere energiebronnen. Enerzijds wil men een stap zetten in de richting van energieonafhankelijkheid en anderzijds wil men de kusten en het toerisme beschermen.

Hvandeker : Een typisch staaltje van Amerikaanse politieke evenwichten tussen democraten en republikeinen. Maar vermits er buiten de 80 km grens niet erg veel olie zou te vinden zijn ( slechts 12 % van het potentieel ) zal de invloed wel beperkt blijven, bv spanning op de markt eniszins verlichten.

DM 18/9 : Energieprestatiecertificaat vanaf 1/11/2008 verplicht bij de verkoop van een woning en vanaf 1/1/2009 bij het verhuren . Dit document, opgelegd ingevolge een Europese richtlijn, zou mensen moeten stimuleren om de woning ( beter) te isoleren en energiezuinig te verwarmen. Aldus koppelt men centen en milieu rechtstreeks aan elkaar.

Hvandeker : Het heeft lang geduurd , maar het is er ( bijna ). Slimme mensen zien er uiteraard al snel het nut van in. De prijs ( 250 Euro ) is dan totaal irrelevant.

DM 21/8 en Knack 27/8 : Notionele intrest was vooral een cadeau voor een beperkt aantal zeer grote bedrijven en coördinatiecentra, zonder dat er ook maar één baan bijkwam of zonder dat er ook maar één investering aan te pas is gekomen.

Hvandeker : Als er geen harde en meetbare tewerkstellings- en investeringsvoorwaarden aan gekoppeld zijn, dan is het maar logisch dat grote bedrijven weten hoe te graaien in de kas. En de kleine belastingbetaler zucht en betaalt en de sociale maatregelen blijven uit want ' er is geen geld '. 6 oktober staken de vakbonden, hun chefs weten het wel.

Knack 27/8 en DM 21/8  : Niet alleen olie wordt schaarser, ook voor water ( door sommigen de olie van de 21ste eeuw genoemd en essentieel voor de economie) is dat het geval. Steeds groeiende industrialisering ( vooral van de landbouw ) veroorzaken vervuilde rivieren en grondwater en het subsidiëren van water werkt verkwisting in de hand. En , anders dan met olie, zijn er geen alternatieven. Stel je voor : voor de productie van 1 reep checolade is er 2.400 liter en voor 1 T-shirt is er 2.700 liter water nodig ( in hoofdzaak virtueel water nodig voor de productie ervan). Zie ook : www.waterfootprint.org  

Hvandeker :  Opnieuw wordt aangegeven dat de tanker van de wereldeconomie zeer dringend een andere koers moet varen, niet de economie van het steeds meer voor de aandeelhouder maar van het steeds beter voor de mens. Het Noorden heeft ( nog even ? ) water in overvloed, het Zuiden veel minder. En neen, wij moeten ons niet schuldig voelen als onze watervoetafdruk te groot zou zijn, we hebben tenslotte heel weinig zelf in handen, maar we kunnen er wel even over nadenken en ons consumptiegdrag aan te passen, toch ?   

DM 18/8 : China past geboortebeperking al langer toe, maar nu pleiten enkele Britse dokters ook voor een gelijkaardige strategie in de westerse landen. Artsen zouden ( vrije ) gezinsbeperking in verband moeten brengen met milieu-ethiek en minder kinderen krijgen gelijk moeten stellen aan de beslissing geen auto met hoge CO2-uitstoot te kopen. Maar zij zien de anticonceptie niet als alleenzaligmakend en het moet samengaan met andere maatregelen : reductie door grootste vervuilers, ontwikkeling van groene alternatieven en technologie.  

Hvandeker : Van een taboe gesproken. Maar als we daar voorbij zijn ben ik toch voorstander om de prioriteiten anders te leggen. En de geboortebeperking te zien als één van de vele mogelijkheden om de druk op het milieu weg te nemen maar dit wel lokaal te bepleiten en vooral te argumenteren.

DM 28/8 : België op een ' troosteloze ' 17 de plaats in een ranglijst van 25 industrielanden. Duitsland is 2de , Frankrijk 9de en Nederland 15de in een lijst van aantrekkelijke investeringslanden voor groene energie. Met andere woorden : potentiële investeerders zien België niet echt zitten om er in groene energie ( vooral zonne- en biomassa-energie )  te investeren. En dit ondanks de investeringen in de windmolenparken in de Noordzee, een soort van inhaalbeweging want de anderen zitten ook niet stil. Reden : te veel onzekerheden omtrent de wettelijke kaders en de posities ingenomen ( of juist niet ) door de diverse overheden. En landen zoals de VS, India, China gaan heel hard op dit gebied.

Hvandeker : Als er geen investeringsgaranties kunnen geboden worden, investeert men op een ander. Vrij logisch vanuit het standpunt van de kapitaalmarkten.  

 arend
 

   

De commentaren zijn gesloten.