15-08-08

Grootheidswaanzin, onaantastbaar gedrag en wereldvreemdheid

Is er een verband tussen de gebeurtenissen in Doel ( afbraak van een dorp op last van de overheid) enerzijds en met de gebeurtenissen rond de als oppermachtig omschreven bedrijven zoals Ford, GM, Fortis en vele andere ( oa zware moeilijkheden, dreigend bankroet, ..) Op het eerste gezicht niet maar als je een beetje verder durft te kijken komen er in beide gevallen een aantal gezamenlijke kenmerken boven drijven. In dat verband is de oproep van Bruno Tuybens om te komen tot meer transparante, verantwoordelijke bedrijven een duidelijk gegeven. Volgens hem zouden alle bedrijven blijk moeten geven van zowel maatschappelijke, sociale als ecologische verantwoordelijkheid. Maar dat is niet het geval bij de hiervoor genoemde organisaties, noch in de privé noch bij de overheid. Integendeel : Fortis heeft lak aan deugdelijk bestuur, de code Lippens ( ! ) is alleen voor de anderen. GM verliest miljarden Euro's per kwartaal, geen dividend, activa worden verkocht en de personeelskosten moeten met 20 % dalen. Ook Ford kan geen goede cijfers voorleggen omdat de Amerikanen weg willen van grote auto's wegens de olieprijzen en de daling van de koopkracht. De truc met de zogezegde ' onafhankelijke ' bestuurders werkt niet, de vergoedingen van de CEO's en CFO's swingen de pan uit onafgezien de resultaten, de grote bazen worden nooit echt ter verantwoording geroepen en als dat al gebeurt ( zie Votron ) dan verdwijnen zij in het decor met een verschrikkelijk grote zak geld op de rug.

En wat doet Doel in dit verhaal ? Dit dorp moet verdwijnen wegens de grootheidswaanzin, de onaantastbaarheid  en de wereldvreemdheid van zij die net op die mooie plek nog meer industrie willen, nog meer expansie van de Antwerpse haven. Opnieuw is het een strijd van David tegen Goliath, die zich ' untouchable ' vindt. De Vlaamse regering vindt het dorp onleefbaar, het is een spel van kat en muis, van welles tegen nietes.

Maar het tij is stilaan aan het keren : zowel de privé als de overheid zal op termijn blijk moeten geven van verantwoordelijk ondernemen, een aantal zijn trouwens al op weg en gebruiken dit ook commercieel. Verantwoordelijk ondernemen is ook ondernemen. Goed bestuur mag geen holle slogan blijven.... Ik volg Tuybens maar besef dat het een zeer lange weg is naar iets dat compleet ingaat tegen de idee van een steeds groeiende en geglobaliseerde economie.Kijk maar naar de Chinese weg om zaken te doen, een verschrikkelijk andere cultuur.

globalisering
  

 

De commentaren zijn gesloten.