07-08-08

Een vers ecobundeltje van deze week

1. DM 7/8 Het verplicht EnergiePrestatieCertificaat bij verkoop ( geen nieuwbouw)  , opgesteld door een deskundige erkend door het Vlaams Energieagentschap, wordt ingevoerd op 1/11/2008, volgens het kabinet van de Vlaamse minister van Energie en Leefmilieu. Op dit ' paspoort ' zal vermeld staan hoe energiezuinig de woning is. Vanaf 1.1.2009 geldt dit ook voor het verhuren van een gebouw.

Hvandeker : Hoewel dit paspoort niet gratis is, 200 tot 250 Euro, is het in een aantal gevallen veel meer/minder geld waard dan die som. Zuinigheid en milieuvriendelijkheid zal meer en meer een argument worden in de negotiatie.

heating_mainvisu_01

 

 

 

 

 

2. DM 7/8 Deontologische code inzake autoreclame uitgewerkt door Febiac en de Raad voor Reclame/Jury voor ethische praktijken. Deze code voorziet in het vermelden van CO2 uitstoot en verbruik van nieuwe wagens op een opvallende en duidelijk leesbare manier. Bovendien pleit Febiac voor een snelle herziening van de autofiscaliteit volgens milieucriteria ( Euronormen en CO2 uitstoot ), de voor hen meest doeltreffende manier om schone en zuinige wagens het voordeel te geven en de consument te overtuigen hiervoor te kiezen.

Hvandeker : de consument dient inderdaad maximaal geïnformeerd te worden over de opties, ook de ecologische. Een stap in de goede richting. 

mvauto

 

 

 

 

 

3. DM 7/8 CREG en Raad voor Mededinging grondig oneens over de energieprijsverhoging van Electrabel. Voor deze laatste is alles ok, voor CREG niet want zij oordeelden dat zowel Electrabel als Distrigas mogelijk de bedoeling hadden de concurrentie te belemmeren. En dus verder 'grondig 'moet kunnen onderzocht worden, wat niet zou gebeurd zijn door de Raad.

Hvandeker : Wat een krabbenmand. En de overheid staat erbij en kijkt ernaar. Bescherming van de consument : per definitie twijfelachtig.  

6254_toparticlephoto

 

 

 

 

 

 

4. DM 6/8 : Conventie van Basel, steeds meer e-rotzooi, deel2. Op dit blog, 19 juli 2008 en met als titel ' De conventie van Basel, steeds meer e-rotzooi ' werd deze milieuproblematiek al even ' geduid '. In dit artikel wordt herhaald dat de diverse wet- en regelgevingen grote poorten openlaat voor misbruiken allerhande, zoals electronisch materiaal dat eigenlijk goed is voor de sloop verschepen onder de vlag/het etiket ' tweedehands electronisch materiaal ' , dat de lokale bevolkingen ( waaronder heel wat jeugd ) voortdurend blootstaan aan vergiftigingen van allerlei slag ( rook-dioxines-lood,etc) , dat malafide handelaars zeggen dat het materiaal bestemd is ' om de digitale kloof met de ontwikkelingslanden te dichten ' (! ) maar eigenlijk verdwijnt in de illegaliteit en dat oa de havens van Hamburg en Antwerpen draaischijven zijn van dit soort handeltjes zonder al te veel controles, integendeel.

Hvandeker : Eens te meer was de bedoeling van richtlijnen en regelgevingen goed, maar zonder effectieve controles zijn ze dode letter met dode mensen ( ver van ons Europees bed)  tot gevolg.    

soweto

 

 

 

 

 

5. DM 5/8 : De Britse energiegroep Centrica, eigenaar van de Belgische stroomproducent SPE-Luminus, overweegt een overname van/fusie met de kernenergieproducent British Energy.

Hvandeker : Alleen het feit dat zij overwegen om te investeren in kernenergie en wetende dat aan kernenergie , naast de voordelen, ook heel wat ( grotere ) nadelen vasthangen , doet de optie LUMINUS ( goede ecoscore tot nu toe bij Greenpeace ) toch mijn wenkbrauwen fronsen en ga ik verder zoeken naar betere ( propere ) alternatieven. Ik neem wel ruim de tijd omdat het niet eenvoudig is om alles op een rijtje te krijgen en ik bovendien niet in de toekomst kan kijken .

6. DM 5/8 : Het eco-pedaal van Nissan zorgt ervoor dat als de bestuurder te hard op dit pedaal drukt of als er sprake is van inefficiënt benzineverbruik, de pedaal terug duwt. Volgend jaar komt dit in sommige nieuwe wagens op de markt en kan door de bestuurder naar believen aan - of uitgeschakeld worden. Bovendien voorziet deze fabrikant ook een paneel waar het realtime verbruik en het optimale consumptieniveau via groene en andere lichtjes zal worden aangegeven. Ze mikken met dit alles op een verhoging van de energie-efficiëntie met 5 tot 10 %.

Hvandeker : Alle baten helpen, zowel in minder geld als in minder CO2. Gelukkig zijn beide met elkaar verbonden. Binnenkort standaard op alle wagens ? ?

 

zaligeautobaan

 

 

 

 

 

7. DM 4/8 : Het reddingsplan voor het Aralmeer, ooit het 4de grootste meer ter wereld, lijkt te werken. Door het plaatsen van een dam, die het noordelijk deel van het meer scheidt van het zuidelijk deel kon het meer terug groeien van 2.550 tot 3.300 vierkante kilometer, een stijging met 30 %. Uiteraard steeg ook de diepte van 30 tot 42 meter. De regering van Kazachstan, samen met de Wereldbank, had er 260 miljoen dollar voor over. Het viasbestand stijgt weer en ook het lokale klimaat vaart er wel bij.

Hvandeker : Een succesverhaal, toch ?

6730_toparticlephoto

 

 

 

 

 

8. DM 23/7-24/7-28/7-30/7 En dan is er nog het dossier van de Brusselse ring, waar de Vlaamse regering op delen van het traject 10, 12 tot17 ( ! ) rijstroken zou laten aanleggen, dit in het kader van het START ( Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio). Een erg concreet plan, losgelaten op de goegemeente in het midden van de zomervakantie, zonder veel overleg met de verschillende actoren en stakeholders. Dat echter onmiddellijk onder vuur werd genomen door een aantal van deze groepen ( die niet op verlof zijn ) zoals een aantal milieugroeperingen en milieudeskundigen, een aantal Brusselse ondernemers, een aantal Brusselse politici enzovoort.

Geen overleg tussen de gewesten ( oa met Brussel ) , aantasting van de Brusselse mobiliteit en het leefmilieu,  geen inzage ( transparantie ) in het dossier, te korte bezwaartermijnen, onvolledig dossier, geen impactstudie op het verkeer, aanzuigeffect ( meer stroken betekent op korte en langere termijn meer auto's en dus meer uitstoot en dus ongezond voor de omwonenden ), het op de helling zetten van eerdere plannen, verzwaren van het fileleed, geen uitzicht meer op een leefbare stad, geen aandacht voor ' varieer meer in het verkeer '. En ga zo maar eventjes door, voldoende redenen voor verder en grondig overleg.

Hvandeker : Ik heb de indruk dat er heel wat betere oplossingen mogelijk zijn maar dat dit actieplan een beetje ' stoemelings in de vakantie ' werd kenbaar gemaakt. Er zijn m.i. duidelijke parallellen , vooral op het gebied van de ( non) communicatie, met het Oosterweel/Lange Wapper dossier. Is er geen Straten Generaal in Brussel ?

6439_toparticlephoto
       
  

De commentaren zijn gesloten.