03-08-08

De uitgesproken meningen van Geert Noels

 

deurganckdok
Dat deze man heel wat afweet van economie, beleggingen, tijdsbeheer, beurscrisissen, het koningshuis, het communautaire en uiteraard ook de toplonen zal wel niemand verbazen. Maar dat hij ook een heel uitgesproken mening heeft over onder andere het Deurganckdok, het Saeftinghedok, de containertrafiek in Antwerpen, de Oosterweelverbinding en ga zo maar voort is misschien minder geweten ( of toch ) maar in zekere zin logisch want economie en ecologie hebben een heel specifieke relatie. Het zijn vooral de uitspraken over deze onderwerpen die ook eerder mijn persoonlijke interesse weerhouden. De man heeft daarbij een vrijgeleide van zijn werkgever ( zakenbank Petercam), die de onafhankelijkheid van zijn werknemers respecteert en zelfs garandeert.

Bron DM 26/7 :

*  Is het Deurganckdok ( prijskaartje 600 miljoen Euro ) de vergissing van de eeuw ? Het omvormen van de haven tot een zuiver logistieke draaischijf leidt niet tot duurzame groei en welvaart. Het dok in kwestie en het geplande Saeftinghedok dat waarschijnlijk nog duurder zal worden, zijn enorme investeringen die bovendien enorme verborgen kosten meebrengen : beslag op de schaarse ruimten, congestiekosten door het exploderende vrachtverkeer, schade aan milieu en volksgezondheid. Dit wordt niet meegerekend in de kostprijs en daar staat bovendien onvoldoende ' toegevoegde waarde ' tegenover. Productiebedrijven zoals BASF, GM en vele anderen brengen reeds generaties welvaart aan , logistiek daarentegen geeft een lage return aan de investeringen.

*  Logistiek is voor Antwerpen geen neutrale keuze : havenrechten op containers leveren heel wat meer geld op voor de stadskas dan heffingen op de industrie maar dat is alleen op de heel korte termijn. Als de containers, ook die van de productiebedrijven,  vast geraken is dit het einde van het mooie verhaal.

* In het debat over de Oosterweelverbinding heb ik mij te weinig verdiept. Ik stel alleen vast dat er enkele verontrustende gelijkenissen zijn met vorige ' dossiers ' : gebrek aan transparantie in de besluitvorming, weinig aandacht voor alternatieven, onderschatten van de kostprijs , geen rekening houden met verborgen kosten en... prestige : de categorie " langste brug met kromming " staat helaas niet in het Guinness Book of Records, zegt Noels, niet zonder ironie.

* Ik heb mijn visie over een aantal van die dossiers uit de doeken gedaan in de mobiliteitscommissie van het Vlaams Parlement. Sindsdien stel ik vast dat deze door zowat alle partijen werd overgenomen, enigszins ( politiek ) gemaskeerd. Dat geeft aan dat ik mij niet laat beïnvloeden door de politiek en als neutrale opiniemaker wordt beschouwd. 

Hvandeker : Mensen zoals Geert Noels zouden er meer moeten zijn en politici zouden hen, als ze gelijk hebben, ook gelijk moeten geven. Maar dat is ook toegeven dat er in het verleden vergissingen werden gemaakt en dat is een ( Lange Wapper ) brug te ver, vrees ik. Dan wordt men niet meer herkozen, zou Bruno Tobback vroeger zeggen...      

De commentaren zijn gesloten.