18-07-08

De scharrelkinderen van de Gezinsbond en van Groen, deel 2

kokdaroute2

Hvandeker : Onder deze titel en op postingdatum 11/7/2008 was te lezen dat zowel de Gezinsbond als Groen met de problematiek van het ravotten begaan zijn en door deze laatste partij zelfs een aantal concrete maatregelen of noem ze interessante aanbevelingen werden geformuleerd. Recent, met name vandaag in de Antwerpse Streekkrant/Antwerpse Post werd gemeld dat er steeds meer plaats in Vlaanderen is voor kinderen om buiten te spelen. Niet minder dan 412 officiële speelzones in bossen en duinen zijn geteld en ongeveer 80 gemeenten doen mee aan de actie speelstraten. Dat zijn cijfers van het Agentschap voor Natuur en Bos, resp. van Vereniging van Steden en Gemeenten.

In de meeste speelzones ( publiek gebied )  mag gespeeld worden op om het even welk tijdstip ( met uitzondering van nachtspelen die moeten worden aangevraagd). En als de speelzone toch privé eigendom is, kan de eigenaar een subsidie krijgen voor het openstellen ervan.

En in de grotere steden zoals Antwerpen, Gent en Brugge stijgen dit jaar de aanvragen voor speelstraten jaar na jaar. In Antwerpen alleen reeds 110 straten. Mits aan enkele logische voorwaarden te voldoen kan iedere straat een aanvraag indienen.

Zijn deze positieve berichten niet in tegenspraak met het eerste deel ? Ik denk het niet en juich alle initiatieven toe die er kunnen toe leiden dat onze kinderen opnieuw kunnen doen waar ze recht op hebben : zorgeloos ravotten en vooral ontdekken, wat toch net iets anders is dan ' spelen in een aangelegde speeltuin '. De actie kraak je speelplekje gaat zeer concreet over verwaarloosde, braakliggende of leegstaande terreinen die gemakkelijk ter beschikking kunnen gesteld worden. Zoals schoolspeelplaatsen overigens ook een betere bestemming in de vakantie kunnen krijgen. Ondanks de positieve berichten van de overheid heb ik toch het vermoeden dat de ravotruimten en daardoor ook de kinderen in het defensief blijven en de volwassenen hen daarbij enigszins kunnen en moeten helpen. Nergens wordt bv vermeld hoe groot ( klein ) de speelzones zijn en of de eigenaars hun privé gronden ook ter beschikking stellen, ondanks de subsidie van 100 Euro per hectare, per jaar. Uitkijken is dus de boodschap....   

Enkele nuttige websites : www.harmonischparkengroenbeheer.be en www.bosengroen.be en www.natuurenbos.be en www.soortenbeleid.be en www.vbv.be en www.bosspel.be  voor zij die er meer over willen weten.     

De commentaren zijn gesloten.